Üye Kayıt Üye Giriş

TOKEN RING


TOKEN RING

 

Token Ring ağ teknolojisi IBM tarafından geliştirilmiştir. Daha sonra ANSI/IEEE standardı olmuştur. Token Ring, IEEE 802.5 standardıdır ve token passing erişim yöntemini kullanır. Token Ring ağlar bir yıldız yerleşim biçimi olarak kurulurlar. Bilgisayarlar merkezi bir hub'a bağlanırlar.  Ancak bilgisayarlar bir halka üzerinde yerleşmiş gibi birbirleriyle ardışık iletişim kurarlar. Buna mantıksal olarak halka denir.

 

Bir bilgisayarın veri iletimi ile ilk token ağ üzerinde dolaşmaya başlar. Ağ üzerinde aynı anda bir token dolaşabilir. Veri iletecek bilgisayar kendi token'ını ağ üzerinde dolaştırarak verisini iletir. Alıcı bilgisayar veri paketini yakarlar. Ardından yeni bir token ağ üzerinde dolaşmaya başlar.

 

Token Ring network'ler fiziksel olarak bir Star network görünümündedir. Ancak mantıksal olarak bir ring (halkayı) andırır. Her bilgisayar merkezi bir birime (MSAU) bağlıdır. MSAU her istasyondan aldığı sinyalleri bir sonraki aktararak iletişimi yönlendirir.

 

Orijinal Token Ring network'ler 4 Mbps'dir. Bugün günümüzde kurulu birçok Token Ring network 16 Mbps hızındadır. Token Ring network'lerde network'e erişecek bir sonraki bilgisyar bellidir. Döngünün yönü istasyon tarafından belirlenir. Collision olmaz. Bu nedenle Ethernet'e göre daha sistemli bir network görünümündedir.

 

Modern Token Ring network'lerde UTP ve STP kablolar kullanılır.

 

 

TOKEN RİNG/IEEE 802.5

 

Token Ring 802.5 olarak da bilinir. Bu network'lerde token-passing erişim yöntemi kullanılır. Token adlı bir bilgi network üzerinde dolaşır. Token'a sahip olmak veri göndermeye hak kazanmak anlamındadır.

 

 

CSMA/CD erişim tekniğinde verinin gönderileceği zaman ve süresi kesin olmazken, token-passing erişim yönteminde erişim belli zaman içinde yapılır.

 

Ethernet 802.5 Frame Özellikleri

 

SD (Start Delimeter                           Bir token'ın başlangıcını gösterir.

AC (Access Control)                         Token-Ring öncelik sistemini belirtir.

FC (Frame Control)                           Paketin veri mi yoksa kontrol mü içerdiğini gösterir.

DA (Destination Address)                6 bayt uzunluğunda hedef adres.

SA (Source Address)                         Gönderen istasyonun 6 bayt uzunluğundaki tam adresi

FCS (Frame Check Sequence)           CRC hesaplamasının sonucu.

ED (End Delimeter)                          Frame'in sonunu gösterir.

FS (Frame Status)                              Gönderen istasyona iletimin başarılı ya da başarısız olduğunu belirtir.

 

 

TOKEN RİNG TEKNOLOJİSİNİN ÖZELLİKLERİ

 

Token Ring network'ler fiziksel olarak bir star görünümündedir. Token Ring network'lerde değişik kablo türleri kullanılır. Ancak genellikle UTP kablo kullanılır. Network üzerindeki istasyonlar bir güçlendiriciye (concentrator) bağlıdır. Bu güçlendirici birime MAU (Multistation Access Unit) denir.

 

MAU'ları çoğu aktif hub olarak adlandırılır. Bu özellik hub üzerindeki herbir çıkışın bir repeater gibi çalışmasını sağlar. Birçok Token Ring network'te Ethernet'te olduğu gibi UTP kablı ve RJ-45 konnektörü kullanılır.

 

Token Ring sisteminde verilerin iletimini kontrol eden sistem CSMA/CD'den oldukça farklıdır. Token Ring network'lerinde özel bir paket (3 bayt-24 bit) ring üzerinde sürekli döner.  Bu bilgiye "token" denilir.

 

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu.com adresine bakınız.

 

Token'ı alan istasyon kablo üzerinde veri gönderir. Diğerleri bekler. Verinin ulaştığını kontrol eden istasyon yeni bir token oluşturarak network'e bırakır. Token'a sahip olmayan bilgisayar iletişim yapamaz. Bunun  dışında veri paketleri ise üç tane 8-bit alandan oluşur. Bunlar Starting Delimeter, Access Control, Ending Delimeter.

 

Bir paketin genel olarak formatı:

 

Network başlığı:

 

 

            Yönlendirme bilgisi       Veri     Network izleyeni

 

 

Network üzerinde gönderilen bilginin bir fiziksel adresi olmalıdır. Bu adres MAC (Media Access Control ) olarak da adlandırılır. Ethernet, IEEE 802.3 ve Token Ring networklerindeki bütün fiziksel adresler 48-bit uzunluğundadır. Bu adres 6 bayt olarak ifade edilir. Böylece 6 bayt kaynak adresi ve 6 bayt hedef adres ortaya çıkar.

 

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu.com adresine bakınız.

 

TOKEN RİNG TOPOLOJİSİ

 

Token Ring network'ler bir yıldız yerleşim biçimi olarak kurulurlar. Bilgisayarlar merkezi bir hub'a bağlanırlar.  Ancak bilgisayarlar bir halka üzerinde yerleşmiş gibi birbirleriyle ardışık iletişim kurarlar. Buna mantıksal olarak halka denir.

 

ŞEKİL 2-1: MANTIKSAL HALKA

TOKEN RING

Fiziksel halka (ring) ise aygıtların network üzerindeki yerleşimini ifade eder.

 

ŞEKİL 2-2: FİZİKSEL HALKA

TOKEN RING

 

TOKEN RİNG'İN TEMELLERİ

 

 

Bir Token Ring network'ü şu özelliklere sahiptir.

 

-Star yerleşim biçimi

-Token passing erişim yöntemi

-UTP ve STP (IBM 1, 2 ve 3) kablolama

-4-16 Mbps hız

-Baseband iletim

-802.5 spesifikasyonu

 

Token Ring network'lerde veri iletiminde farklı bir frame biçimi kullanılır. Token frame'I network'n kontrolünü yaparken veri frame'i de verinin iletimini sağlar. Frame'in veri mi yoksa token'mı olduğu frame'in üzerindeki Media Access Control alanı ile belirlenir.

 

Token Ring SNA (Systems Network Architecture) ortamında kullanılır.

 

TOKEN RİNG'İN İŞLEYİŞİ

 

Bir bilgisayarın veri iletimi ile ilk token network üzerinde dolaşmaya başlar. Network üzerinde aynı anda bir token dolaşabilir. Veri iletecek bilgisayar kendi token'ını network üzerinde dolaştırarak verisini iletir. Alıcı bilgisayar veri frame'ini yakarlar. Ardından yeni bir token network üzerinde dolaşmaya başlar.

 

Token Ring mimarisinda bilgisayarlar birer repeater görevi görürler. Sinyalleri yeniden oluşturarak network üzerinde dolaşımını sağlarlar. Bu arada belirtmek gerekirki Token Ring network'ler aktif netwok'türler. Aktif network'lerde ber bilgisayar veri iletiminde rol oynar bu nedenle network üzerindeki bilgisayarlardan birisinin çökmesi bütün network'ü çöktürür.

 

TOKEN RİNG VE ETHERNET KARŞILAŞTIRMASI

 

Aşağıdaki tabloda Ethernet ile Token Ring belli özellikler bakımından karşılaştırılmıştır:

 

 

                                               10Base2         10Base5          10BaseT                     Token Ring

Yerleşim biçimi Bus                           Bus                             Star Bus                      Star Bus                      Star Ring

Kablo tipi                                           RG-58                        UTP                            UTP                            UTP ya da STP

Bağlantı tipi                                       BNC T                        DIX ya da AUI RJ-45                                  RJ-45

Terminatör rezistansı                          50 ohm                       50 ohm                       uygulanamaz              Uygulanamaz

İmpedans                                           50 ohm                       50 ohm                       85-115 UTP                135-165 STP  100-120 UTP

Maksimum uzunluk                           185 m                         500 m                         100 m                         45-200 m

 

 

TOKEN RİNG NETWORK'TE HUB

 

Token Ring network mimarisinde kullanılan hub değişik biçimlerde adlandırılır:

 

-MAU (Multistation Access Unit)

-MSAU (Multistation Access Unit)

-SMAU (Smart Multistation Access Unit)

 

Bir IBM MSAU, 10 bağlantı çıkışa sahiptir. Herbir MSAU, UTP ile 72 bilgisayara, STP ile 260 bilgisayarın bağlanmasını sağlar. Bu arada IBM MSAU'lar bir bilgisayarın arızalanması durumunda onu devre dışı bırakarak network'ün çalışmasını devam etmesini sağlarlar.

 

IBM Token Ring network dolduğunda diğer bir MSAU ile genişletilebilir. Token Ring network'te bilgisayarların hub'a bağlanması için UTP ya da STP kablo kullanılır. Kablo olarak genellikle IBM Type 3 kablo kullanılır. Kablo tipine göre hub'tan olan uzaklık değişir:

 

Kablo tipi                     Uzaklık

Type 1 IBM kablo       101 m

STP                             100 m

UTP                             45 m

 

Ayrıca MSAU'ya bağlanmak için patch kablolar da kullanılabilir. Patch kablolar da bilgisayar ile MSAU arasında 45m olabilir.

 

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu.com adresine bakınız.

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER