Üye Kayıt Üye Giriş

Oracle® Hazır PL/SQL Paketleri ve Tipleri


Oracle® Hazır PL/SQL Paketleri ve Tipleri

 

 

Oracle® yıllardır özellikle Dbms% ve Utl% paketlerini çeşitlendirmeye ve iyileştirmeye büyük önem veriyor.

Kısıtlı sürelerde rekabetçi bir ortamda geliştirme yaparken elinizin altındaki herhangi bir sistem için tekerleği tekrar tekrar icat etmemek adına bu paketleri yakından takip etmek önemli. Kullanıma hazır, geniş ekiplerce sınanmış, bakımı ile desteği verilen ve en önemlisi parası ödenmiş elinizin altında bir uygulamaya alternatif yaratmak belki zevkli olabilir ama genelde kurumsal şirketlerde hiç birimizin bu lüksü olamaz.

http://htmldb.oracle.com geliştirme ortamında tipik bir 10g Oracle kurulumu için bu hazır paket sayılarını kontrol ettim, bu kontrol için DBMS_UTILITY ve DBMS_OUTPUT paketlerine ait iki işlevi kullandım örneklendirme amaçlı;

set serveroutput on
DECLARE
l_version  VARCHAR2(100);
l_compatibility  VARCHAR2(100);
BEGIN
DBMS_UTILITY.db_version (version       => l_version,compatibility => l_compatibility);
DBMS_OUTPUT.put_line('Version: ' || l_version || '  Compatibility: ' || l_compatibility);
END;
/

Version: 10.1.0.4.0  Compatibility: 10.1.0.1.0

select substr(object_name,1,4) paket_grubu, count(*) toplam
from all_objects where owner like 'SYS%'
and (object_name like 'DBMS%' or
object_name like 'UTL_%' or
object_name like 'OWA_%' or
object_name like 'SDO_%' or
object_name like 'HTMLDB_%' or
object_name like 'CTX_%' ) and object_type = 'PACKAGE'
group by substr(object_name,1,4) order by 2 desc
/

PAKET_GRUBU      TOPLAM

DBMS           118
UTL_           14
OWA_           10

Paketler günümüz tüm ihtiyaçları için SQL ve PL/SQL dışında bir teknolojiye gerek kalmadan çözüm üretmek için oldukça geniş ve esnek hazırlanmış. Özellikle büyük ölçekli veritabanı uygulamalarının başarımı için de eğer bir ihtiyacı SQL veya PL/SQL ile, verinin bulunduğu yerde, yani veritabanı üzerinde çözebiliyorsanız çözmelisiniz.

Biraz araştırınca herkes kolaylıkla hangi paket ne amaçla kullanılmalı bulabilir, ama ne zaman sorun yaşanır, ne zaman kullanılMAması gerekir gibi bir bilgi için tek yöntem bilimsel yaklaşım olan sınamadır.

Özellikle google gibi arama motorlorları veya birçok forum üzerinden “Soru işareti” otoritelere sorgusuz inanmamak, onları iddia ettiklerini ispat etmeye, sayılarla desteklemeye zorlamak gerekir.

Yazılım söz konusu olduğunda önemli tasarım kararlarını “hisler” paralelinde değil, deneyip-kıyaslayarak vermek bir mühendisi pazarda alternatiflerinden ayıran en önemli özelliğidir.

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x