Üye Kayıt Üye Giriş

Oracle Db 11G R2 Kurulumu için Linux Üzerinde Yapılması Gerekenler


Oracle Db 11G R2 Kurulumu için Linux Üzerinde Yapılması Gerekenler

 

 

Bunun için yapmamız gerekenleri adım adım numaralandırarak sizlere anlatacağım. Aşağıdaki tüm işlem adımları aksi belirtilmedikçe “root” kullanıcısı ile yapılacaktır.
1- Hosts dosyası aşağıdaki gibi düzenlenmelidir.

$vi /etc/hosts


192.168.0.2 ora11gr2.localdomain ora11gr2

2- Kernel parametreleri sysctl.conf dosyasında aşağıdaki gibi set edilmelidir. Bu değerler Oracle’ın önerdiği değerlerdir. Sunucunuza göre bazı değerleri değiştirebilirsiniz.

$vi /etc/sysctl.conf

fs.aio-max-nr = 1048576
fs.file-max = 6815744
kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 536870912
kernel.shmmni = 4096
# semaphores: semmsl, semmns, semopm, semmni
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
net.core.rmem_default = 4194304
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048586

Değişikliklerin uygulanması için sunucu restart edilmelidir. Ya da aşağıdaki komutla restart edilmeden değişikliklerin uygulanmasını sağlayabilirsiniz.

$/sbin/sysctl –p

- kernel.shmmax fiziksel memory nin yarısı kadar olmalıdır.
- kernel.shmall tüm memory nin page size ı kadar olmalıdır.

3- Oracle veritabanının üzerinde çalışacağı işletim sistemi oracle kullanıcısı için limit değerleri limits.conf dosyasında aşağıdaki gibi set edilmelidir.

$vi /etc/security/limits.conf

oracle soft nproc 2047
oracle hard nproc 16384
oracle soft nofile 1024
oracle hard nofile 65536

4- /etc/pam.d/login dosyasına aşağıdaki satır eklenir.

$vi /etc/pam.d/login

session required pam_limits.so

5- Oracle Enterprise Linux 5 kurulumu makalesinde belirttiğimiz gibi SELINUX disable olmalıdır.

$vi /etc/selinux/config
SELINUX=disabled

6- Oracle ın ihtiyaç duyduğu rpm ler yüklü olmalıdır. Aşağıdaki komutla rpm kontrolü yapılır.

$rpm -q binutils compat-db compat-libstdc++-33 libgcc glibc glibc-devel glibc-headers gcc gcc-c++ libgcc libstdc++ cpp make libaio ksh elfutils-libelf make sysstat libaio libaio-devel setarch libXp –qf “%{NAME}-%{VERSION}-%{RELEASE} (%{ARCH})\n”|sort

Yüklü olmayan rpm için cd/dvd/iso içinden ilgili rpm aşağıdaki komutla yüklenir.

$cd /media/cdrom/Server
$rpm -ivh binutils-2.*

7- Oracle veritabanının işletim sisteminde çalışacağı kullanıcı ve gruplar oluşturulur.

- İşletim sistemi grupları oluşturulur
$ /usr/sbin/groupadd -g 501 oinstall
$ /usr/sbin/groupadd -g 500 dba

- Oracle software in kurulacağı dizin oluşturulur. Bu dizini değiştirebilirsiniz. Ben Oracle ın varsayılan dizinini oluşturuyorum.
$ mkdir -p /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1
- Oracle Kullanıcısı yukarıdaki home dizini kullanacak şekilde oluşturulur.
$ /usr/sbin/useradd -m -u 501 -g oinstall -G dba -d /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1 oracle
- Oracle kullanıcısı yukarıda oluşturulan home dizinin ownerı set edilir.
$ chown -R oracle:oinstall /u01
- Bu dizin için haklar verilir.
$ chmod -R 775 /u01

- Oracle kullanıcısının şifresi belirlenir.
$ passwd oracle

8- Oracle kullanıcısı ile login olunur ve .bash_profile aşağıdaki gibi düzenlenir.

$vi .bash_profile
TMP=/tmp; export TMP
TMPDIR=$TMP; export TMPDIR

ORACLE_HOSTNAME=11gr2.localdomain; export ORACLE_HOSTNAME
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/db_1; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=DB11GR2; export ORACLE_SID
ORACLE_TERM=xterm; export ORACLE_TERM
PATH=/usr/sbin:$PATH; export PATH
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH

LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH

if [ $USER = “oracle” ]; then
if [ $SHELL = “/bin/ksh” ]; then
ulimit –p 16384
ulimit –n 65536
else
ulimit –u 16384 –n 65536
fi
fi

bash_profile yukarıdaki gibi düzenlendikten sonra kaydedilir. Ve aşağıdaki gibi çalıştırılarak ortam değişkenleri set edilir.
$. .bash_profile
Oracle Enterprise Linux 5 sunucumuz Oracle Veritabanı kurulumuna hazırdır. Bir sonraki makalede Oracle Database 11g R2 kurulumunu adım adım sizlere anlatacağım.

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x