Üye Kayıt Üye Giriş

Oracle Veritabanına Kuşbakışı – Sql Tuning – 9. ve 10. Ders


Oracle Veritabanına Kuşbakışı – Sql Tuning – 9. ve 10. Ders

 

SQL TUNING

Daha önceki yazılarımda Oracle ve SQL ile ilgili temel bilgileri vermeye çalıştım.Şimdi ise tüm Oracle developerların çok dikkat etmeleri gereken bir konu; tuning’den bahsedeceğim. Üzerinde çalıştığımız dataların boyutları büyüdükçe, database’i etkili ve verimli kullanmak daha önemli bir hale gelmekte. Yapılması gereken işi aynen yapacak sadece yapış metodunda ufak değişiklikler yaparak büyük verimlilik kazanacagız.

 

SQL OPTIMIZER NEDİR ?

Herhangi bir SQL sorgusu çalıştırıldığında, istenilen bilgiye nasıl ulaşılacağına “Optimizer” adı verilen

veri tabanı optimizasyon birleşeni karar vermektedir. Oracle, kullanıcılarına tahminler üzerine çalışan

“Rule-Based Optimizer” ve daha çok akıl yürütme yöntemi ile çalışan “Cost-Based Optimizer” olmak

üzere iki adet optimizasyon seçeneği sunmaktadır.

Rule-Based Optimizer

Veri tabanına ulaşılırken, Rule-Based Optimizer (RBO) ile önceden tanımlanmış kurallar seti

kullanılarak hangi yolun izleneceğine karar verilir. Burada bahsedilen kurallar “SELECT /*+ RULE

*/. . .” şeklinde kullanılmaktadır ve böylece veri tabanında hangi indeksin kullanılacağı gibi ek

bilgiler verilmektedir. Eğer bu yöntem kullanılacaksa, RDBMS‘de aşağıdaki tanımlamaların yapılması

gerekmektedir:

- INIT.ORA ya da SPFILE dosyasında OPTIMIZER_MODE = RULE değişikliği yapılmalıdır.

-ALTER SESSION SET OPTIMIZER_MODE = RULE komutu sistemde çalıştırılmalıdır.

Cost-Based Optimizer

Cost-Based Optimizer’ın (CBO) Rule-Based Optimizer‘a göre daha kapsamlı ve karışık bir çalışma

prensibi bulunmaktadır. Kullanılacak olan en iyi yöntemi belirlenirken, çeşitli veri tabanı bilgileri (tablo

boyutları, kayıt sayıları, verilerin dağılımı vs.) kullanılmaktadır.

Cost-Based Optimizer‘ının ihtiyacı olan veriyi sağlamak için veri tabanı objelerinin DBMS_STATS

prosedürü kullanılarak analiz edilmeleri ve istatistiklerinin toplatılması gerekmektedir. Eğer bir tablonun

analizi yapılmamışsa, Rule-Based Optimizer‘ın kuralları kullanılarak yolu belirlenir. Aynı sorguda bazı

tablolar analiz edilmiş ve bazıları analiz edilmemiş ise, sistem öncelikli olarak Cost-Based Optimizer‘ını

kullanır. Eğer bu yöntem kullanılacaksa; RDBMS‘de aşağıdaki tanımlamaların yapılması

gerekmektedir:

- INIT.ORA/SPFILE dosyasında OPTIMIZER_MODE = CHOOSE değişikliği yapılmalıdır ve

sorgudaki tablolardan en az bir tanesinin istatistik bilgilerinin mevcut olması gerekmektedir.

-ALTER SESSION SET OPTIMIZER_MODE = CHOOSE komutu sistemde çalıştırılmalıdır ve

sorgudaki tablolardan en az bir tanesinin istatistik bilgilerinin mevcut olması gerekmektedir.

-ALTER SESSION SET OPTIMIZER_MODE = FIRST_ROWS ( veya ALL_ROWS ) komutu

sistemde çalıştırılmalıdır ve sorgudaki tablolardan en az bir tanesinin istatistik bilgilerinin

hesaplanmış olması gerekmektedir.

 

Explain Plan Tablosu

Oracle‘da bir sorgunun çalışmasının sisteme olan maliyet bilgileri, EXPLAIN PLAN sayesinde

hesaplanabilmektedir. Kullanılan plan tablosunun COST kolonunda sorgunun sisteme olan yükünün

hesaplanmış değeri tutulmaktadır. Kullanılan optimizerin çalışma yolunu değiştirerek ( sorguya

yardımcı ek kurallar koyarak, indeks ekleyerek, indeks kaldırarak, nesnelerin analizini yaparak vs. )

hesaplanan yükteki yükselmeler ve azalmalar gözlemlenir. Böylece sorgunun en uygun maliyeti veren

çalıştırma yöntemi seçilir.

FILTER Korelasyon alt sorgusu gibi eşleşen kayıtları daha kaliteli bir hale getirmek

için sorguda uygulanacak kriterdir.

FULL TABLE SCAN Tablo ilk kayıttan son kayıda kadar taranmakta ve herhangi bir indeks

kullanılmamaktadır.

INDEX (UNIQUE) SQL sorgusu belirli bir değeri aramak için unique ( her satır için ayrı tek

kayıt ) indeks kullanmaktadır.

INDEX (RANGE SCAN) SQL sorgusunda eşitsizlik ya da BETWEEN kriteri kullanılmaktadır.

HASH JOIN SQL sorgusundaki tablolar okunur ve hash-key olarak bilinen bir

matematiksel hesaplama ile hafızaya alınırlar.

MERGE JOIN SQL sorgusunda FROM cümleciğinde birden fazla tablo yer aldığı zaman

bu birleştirme yöntemi kullanılır. Oracle, iki sonuç tablosunu birleşen

sütunlar üzerinde biraraya getirerek sıralayacak ve sonra birleşen sütunlar

yardımıyla sonuçları biraraya getirecektir.

NESTED LOOP Bu işlem, tabloları birleştirmenin bir başka yöntemidir. İç içe kullanılan

döngü anlamına gelen yöntemde sistem paralel olarak birleştirilen

indeksler üzerinde döngü içinde ilerleyerek sonuca ulaşmaya çalışmaktır.

 

 

SQL OPTİMİZASYON ÖNERİLERİ

Birden fazla sorgu kullanılması

X  Önerilmez

01 SELECT name
02  
03 FROM products
04  
05 WHERE product_id = 1;
06  
07 SELECT type_name
08  
09 FROM product_type
10  
11 WHERE product_type_id = 1;

è  Önerilir

01 SELECTp.name,
02  
03 pt.type_name
04  
05 FROM products p,
06  
07 product_type pt
08  
09 WHEREp.product_type_id = pt.product_type_id
10  
11 ANDp.product_id = 1;

Bir yerine iki query çalıştırmak her zaman daha çok iş gücüdür.

 

 

Tablo kolon tanımları kullanımı

X  Önerilmez

01 SELECTp.name,
02  
03 pt.type_name,
04  
05 description,
06  
07 price
08  
09 FROM products p,
10  
11 product_type pt
12  
13 WHEREp.product_type_id = pt. product_type_id
14  
15 ANDp.product_id = 1;

è Önerilir

01 SELECTp.name,
02  
03 pt.type_name,
04  
05 p.description,
06  
07 p.price
08  
09 FROM products p,
10  
11 product_type pt
12  
13 WHEREp.product_type_id = pt. product_type_id
14  
15 ANDp.product_id = 1;

Referans verilmezse veri tabanı tüm tablolarda bu alanlar için arama yapmakta ve sorgu daha yavaş

çalışmaktadır.

 

 

 

 

HAVING yerine WHERE kullanımı

X  Önerilmez

1 SELECT product_type_id,
2  
3 AVG(price)
4  
5 FROM products
6  
7 GROUPBY product_type_id
8  
9 HAVINGproduct_type_id IN ( 1, 2 );

è  Önerilir

1 SELECT product_type_id,
2  
3 AVG(price)
4  
5 FROM products
6  
7 WHEREproduct_type_id IN ( 1, 2 )
8  
9 GROUPBY product_type_id;

İkincisi işlemin başlangıcında kayıtları sınırlarken, ilkinde tüm kayıtlar için AVG çalıştırılmaktadır.

 

 

UNION yerine UNION ALL kullanımı

X  Önerilmez

01 SELECT product_id,
02  
03 product_type_id,
04  
05 name
06  
07 FROM products
08  
09 UNION
10  
11 SELECT product_id,
12  
13 product_type_id,
14  
15 name
16  
17 FROM more_products;

è Önerilir

01 SELECT product_id,
02  
03 product_type_id,
04  
05 name
06  
07 FROM products
08  
09 UNION ALL
10  
11 SELECT product_id,
12  
13 product_type_id,
14  
15 name
16  
17 FROM more_products;

UNION ALL her iki sorgu sonucunda tüm kayıtları getirirken, UNION tekrarlanan kayıtları elemektedir.

Bu nedenle, gerçekleşen eleme işleminden dolayı UNION ALL daha hızlıdır ve sistemi yormaz.

 

 

IN yerine EXISTS kullanımı

X  Önerilmez

01 SELECT product_id,
02  
03 name
04  
05 FROM products
06  
07 WHEREproduct_id IN (
08  
09 SELECT product_id
10  
11 FROM purchases );

è Önerilir

01 SELECT product_id,
02  
03 name
04  
05 FROM products pr
06  
07 WHERE EXISTS (
08  
09 SELECT1
10  
11 FROM purchases pu
12  
13 WHERE pu.product_id = pr.product_id );

IN bir listede aranan verinin olup olmadığını kontrol eder. EXISTS sadece kayıtların varlığını kontrol

ederken, IN ise gerçek verileri kontrol eder. Alt sorgularda EXISTS daha iyi sonuçlar verdiğinden tercih

edilmelidir.

 

 

DISTINCT yerine EXISTS kullanımı

X  Önerilmez

1 SELECTDISTINCT product_id,
2  
3 name
4  
5 FROM products pr,
6  
7 purchase pu
8  
9 WHERE pr.product_id = pu.product_id;

è Önerilir

01 SELECT product_id,
02  
03 name
04  
05 FROM products pr
06  
07 WHERE EXISTS
08  
09 ( SELECT 1
10  
Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x