Üye Kayıt Üye Giriş

CREATE DATABASE komutu ile database yaratmak


CREATE DATABASE komutu ile database yaratmak

 

Öncelikle Windows ortamlarda

oracle> set ORACLE_SID=deneme

komutu ile,
Linux ortamlarda ise

oracle> export ORACLE_SID=deneme

komutu ile instance ismimizi belirtiriz.

Kontrol edelim,

Windows için –> oracle> echo %ORACLE_SID%
Linux için –> oracle> echo $ORACLE_HOME

Daha sonra yapılacak işlem ise bir servis üzerinden (servislerle ilgili yazımda anlatmıştım) idle olan database bağlantısını gerçekleştirmek.

Bu arada D:\app\oracle\product\11.2.0\dbhome_1\database\initdeneme.ora dosyasını yaratıp içerisine sadece DB_NAME=deneme yazıp kaydedelim. Bu dizin Linux için u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/dbs/initdeneme.ora olmalıdır.

oracle> sqlplus /nolog
SQL> conn sys/oracle@deneme as sysdba

SQL> create database deneme
LOGFILE GROUP 1 (‘D:\app\oracle\oradata\deneme\redo01.log’) SIZE 50M,
GROUP 2 (‘D:\app\oracle\oradata\deneme\redo02.log’) SIZE 50M,
GROUP 3 (‘D:\app\oracle\oradata\deneme\redo03.log’) SIZE 50M
character set WE8ISO8859P1
national character set utf8
datafile ‘D:\app\oracle\oradata\deneme\system01.dbf’ size 100M autoextend on next 10M maxsize unlimited extent management local
sysaux datafile ‘D:\app\oracle\oradata\deneme\sysaux.dbf’ size 100M autoextend on next 10M maxsize unlimited
undo tablespace undotbs1 datafile ‘D:\app\oracle\oradata\deneme\undotbs1.dbf’ size 100M
default temporary tablespace temp tempfile ‘D:\app\oracle\oradata\deneme\temp01.dbf’ size 100M;

Sample schema ları daha sonradan kurmak istersek USERS Tablespace ide hazırda bulunsun.

SQL> CREATE TABLESPACE users DATAFILE ‘D:\app\oracle\oradata\deneme\users01.dbf’ SIZE 25M AUTOEXTEND ON NEXT 1280K MAXSIZE UNLIMITED EXTENT MANAGEMENT LOCAL;

Evet, geriye kalan

SQL> alter database mount;
SQL> alter database open;
SQL> select instance_name,version,status,database_status from v$instance;

INSTANCE_NAME VERSION STATUS DATABASE_STATUS
—————- —————– ———— —————–
deneme 11.2.0.1.0 STARTED ACTIVE

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER