Üye Kayıt Üye Giriş

Asp.Net (Standart nesneler-1) Ders 3


Asp.Net (Standart nesneler-1) Ders 3

 

Öncelikle toolbox'ı mızdaki nesneleri tanımamız gerekir bunları sırasıyla göreceğiz ilk olarak standart nesnelerimizden başlıyoruz

Label = Web sayfasında kişilere mesaj iletmek için kullanılır

Properties panelindeki özellikleri ve anlamları:
---------------------------------------------------
BackColor ........Taban Rengi
BorderColor........ Çerçeve Rengi
BorderStyle......... Çerçeve Tipi
BorderWidth ......Çerçeve Kalınlığı
CssClass....... Sitil Atama
Font Yazı........ karakteri ayarları
ForeColor .......Yazı Rengi
Visible........ False olursa ekranda görünmez
Width ......Genişlik Değeri

Örnek// Label1.Text="Bu benim ilk uygulamam";


Textbox = Kullanıcıların bilgi girişi için kullanılan kontroldür.

Properties panelindeki özellikleri ve anlamları:
.............................................................................
Text İçerisine ...............Değer Atama
TextMode............... Bir / Birden Çok Satır Ayarı
MaxLenght................ Maksimum Girilecek Karakter Sayısı
TextMode........ Single(Tek Satır), Multiple (Çok Satır), Password (Şifreli yazı)
Wrap............ False Olduğunda Alt Taraf Kaydırma Çubuğu
Enable .........False Olduğunda Bilgi Girişi Yapılamaz

Button = Tüm windows uygulamalarında Tamam, Uygula, İptal vb. olarak gördüğümüz basma (click) özelliğine sahip kontroldür.

UYGULMA 1

1 - File>New>Web Site seçeneğini seçerek yeni bir web sitesi oluşturalım

2 - Web sitemize birer adet button, textbox ve label yerleştirelim.

3 - Butonumuzun üstünü çift tıklayarak Button1_Click özelliğine aşağıdaki kodu yazalım.

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Label1.Text = this.TextBox1.Text + " Hoşgeldin";
//Label1 in yazını textbox a yazılan yazıyı yaz.
}

4 - Kodumuzu yazdıkdan sonra çalıştıralım. Textbox’a bir isim yazdıktan sonra butonu tıklayalım.

Dropdownlist = Açılan liste şeklinde seçim yapmak. Birden fazla seçeneğin sadece bir tanesinin seçilmesi durumunda kullanılır. Örneğin; Web sitelerin “Şehir” seçimleri gibi...

Check Box = Genel kullanımı bir formda birden fazla seçim yapmak için kullanılır.

Properties panelindeki özellikleri ve anlamları:
.............................................................................
Checked ........İşaretli Olup Olmaması
Text ........Ekranda Görünecek Yazısı
Enabled .......Aktif Olup Olmaması
BorderWidth .......Çerçeve Kalınlığı

Radiobutton = CheckBox’a benzer, tek farklılık bir grup ismi verilen radiobuttonlardan sadece bir tanesini seçme durumumuz olacaktır.

NOT : Çoğu nesnenini özellikleri birbiriyle benzerlik göstermektedir onun için hepsini yazma gereği duymadım...
 

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x