Üye Kayıt Üye Giriş

Veritabanından Veri Çekme


Veritabanından Veri Çekme

 

<%@ Page Language="VB" %>
<%@ import namespace="System.Data.OleDb" %>
<script runat="server">
Sub Page_Load(obj as object, e as eventargs)

Dim bag As OleDbConnection
bag = New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0; Data Source="& Server.MapPath("veritabani.mdb"))
bag.Open()

Dim command As OleDbCommand
command = New OleDbCommand("SELECT * FROM tablo", bag)

Dim kayitlar As OleDbDataReader
kayitlar = command.ExecuteReader()
While kayitlar.Read()
Response.Write(kayitlar.Item("kategori") &"<br>")
End While
bag.Close()
End Sub
</script>
<html>
<head>
<title>Asp.Net ile Veritabanından Veri Çekme</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x