Üye Kayıt Üye Giriş

Sürükle Bırak


Sürükle Bırak

 
Private Sub Form_Load()
Label1.Visible = 0 'Drag işlemi sırasında dosya adının sembolü olarak kullanılacak.
File1.Pattern = "*.BMP;*.ICO;*.JPG;*.JPEG;*.WMF;*.GIF"
End Sub

Private Sub Dir1_Change()
File1.Path = Dir1.Path
End Sub

Private Sub Drive1_Change()
Dir1.Path = Drive1.Drive
End Sub

Private Sub File1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Yukseklik = 200
Label1.Move File1.Left, File1.Top + Y - Yukseklik / 2, File1.Width, Yukseklik
Label1.Drag
End Sub

Private Sub Dir1_DragOver(Source As Control, X As Single, Y As Single, State As Integer)
If State = 0 Then Source.MousePointer = 12 'Hedefin üzerine gelindiğinde.
If State = 1 Then Source.MousePointer = 0 'Hedeften ayrılındığında.
End Sub

Private Sub Drive1_DragOver(Source As Control, X As Single, Y As Single, State As Integer)
If State = 0 Then Source.MousePointer = 12
If State = 1 Then Source.MousePointer = 0
End Sub

Private Sub Form_DragOver(Source As Control, X As Single, Y As Single, State As Integer)
If State = 0 Then Source.MousePointer = 12
If State = 1 Then Source.MousePointer = 0
End Sub

Private Sub Picture1_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single)
On Error Resume Next
Picture1.Picture = LoadPicture(File1.Path + "\" + File1.FileName)
If Err Then MsgBox "Resim dosyası yüklenemedi."
End Sub

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x