Üye Kayıt Üye Giriş

HDD Seri Numarası


 HDD Seri Numarası


Option Explicit
Dim DiskHarfi As String
Dim Diskismi As String * 11
Dim DiskismiBoyu As Long
Dim SeriNo As Long
Dim Onemsiz1 As Long
Dim Onemsiz2 As Long
Dim Onemsiz3 As String
Dim Onemsiz4 As Long
Declare Function GetVolumeInformation Lib "kernel32" Alias "GetVolumeInformationA" (ByVal DiskHarfi As String, ByVal Diskismi As String, ByVal DiskismiBoyu As Long, SeriNo As Long, Onemsiz1 As Long, Onemsiz2 As Long, ByVal Onemsiz3 As String, ByVal Onemsiz4 As Long) As Long

Sub Main()
MsgBox ("Harddisk C'nin" + vbCrLf + "Seri numarası: " + SeriNumarasiÖğren("C:\") + vbCrLf + "Etiketi: " + LabelÖğren("C:\"))
End
End Sub

Function SeriNumarasiÖğren(Sürücü As String) As String
Dim Bak As Long
Dim Seri As String

DiskHarfi = Sürücü
DiskismiBoyu = Len(Diskismi)

Bak = GetVolumeInformation(DiskHarfi, Diskismi, DiskismiBoyu, SeriNo, Onemsiz1, Onemsiz2, Onemsiz3, Onemsiz4)
If Bak Then
Seri = Right(String(8, "0") + Hex(SeriNo), 8)
Seri = Left(Seri, 4) + "-" + Mid(Seri, 5)
SeriNumarasiÖğren = Seri
Else
SeriNumarasiÖğren = "Hata"
End If
End Function

Function LabelÖğren(Sürücü As String) As String
Dim Bak As Long

DiskHarfi = Sürücü
DiskismiBoyu = Len(Diskismi)

Bak = GetVolumeInformation(DiskHarfi, Diskismi, DiskismiBoyu, SeriNo, Onemsiz1, Onemsiz2, Onemsiz3, Onemsiz4)
If Bak Then
LabelÖğren = Diskismi
Else
LabelÖğren = "Hata var!!!"
End If
End Function

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER