Üye Kayıt Üye Giriş

Karakterlerin Program Üzerindeki Yer Bilgisi


Karakterlerin Program Üzerindeki Yer Bilgisi


using System;
using System.Windows.Forms;

namespace ListBoxMouse1
{
public class MainForm : System.Windows.Forms.Form
{
private System.Windows.Forms.Label label1;
private System.Windows.Forms.ListBox listBox1;

public MainForm()
{
InitializeComponent();
// now set this particular event handler to function ButtonDown()
this.listBox1.MouseDown += new System.Windows.Forms.MouseEventHandler( this.ButtonDown );
}

// program entry point
public static void Main(string[] args)
{
Application.Run(new MainForm());
}

#region Windows Forms Designer generated code
private void InitializeComponent()
{
this.listBox1 = new System.Windows.Forms.ListBox();
this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
this.SuspendLayout();
//
// listBox1
//
this.listBox1.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((System.Byte)(255)), ((System.Byte)(224)), ((System.Byte)(192)));
this.listBox1.ItemHeight = 16;
this.listBox1.Location = new System.Drawing.Point(8, 16);
this.listBox1.Name = "listBox1";
this.listBox1.Size = new System.Drawing.Size(240, 196);
this.listBox1.TabIndex = 0;
//
// label1
//
this.label1.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((System.Byte)(255)), ((System.Byte)(255)), ((System.Byte)(192)));
this.label1.Location = new System.Drawing.Point(16, 224);
this.label1.Name = "label1";
this.label1.Size = new System.Drawing.Size(232, 112);
this.label1.TabIndex = 1;
this.label1.Text = "label1";
//
// MainForm
//
this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(6, 15);
this.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((System.Byte)(192)), ((System.Byte)(192)), ((System.Byte)(0)));
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(320, 344);
this.Controls.Add(this.label1);
this.Controls.Add(this.listBox1);
this.Name = "MainForm";
this.Text = "MouseDown in a ListBox";
this.Load += new System.EventHandler(this.MainFormLoad);
this.ResumeLayout(false);
}
#endregion

// respond to mouse events in the listBox
private void ButtonDown(object sender, MouseEventArgs mea)
{
// the 0 based index of the row/item clicked
int nDx = 0;

if ( mea.Button == MouseButtons.Right )
{
label1.Text = "Right Button Clicked\n";
}
else if ( mea.Button == MouseButtons.Left )
{
label1.Text = "Left Button Clicked\n";
}

// calculate the index of the selected item or show error
nDx = mea.Y / listBox1.ItemHeight;
label1.Text = label1.Text +
"Item height = " + listBox1.ItemHeight.ToString()+ "\n" +
"X position = " + mea.X.ToString() + "\n" +
"Y position = " + mea.Y.ToString() + "\n" +
"Index = " + nDx.ToString();

if ( listBox1.Items.Count <= nDx )
{
label1.Text = label1.Text + "\nRow clicked past items loaded";
}
else
{
label1.Text = label1.Text + "\nIndex = " + listBox1.Items[nDx];
//highlight the selected row/item
listBox1.SetSelected(nDx,true);
}
}

// load the listBox with some names
void MainFormLoad(object sender, System.EventArgs e)
{
listBox1.Items.Add("Helmut");
listBox1.Items.Add("Helga");
listBox1.Items.Add("Andreas");
listBox1.Items.Add("Volger");
listBox1.Items.Add("Kurt");
listBox1.Items.Add("Erich");
listBox1.Items.Add("Bjorn");
listBox1.Items.Add("Lena");
listBox1.Items.Add("Kristina");
listBox1.Items.Add("Ulrike");
listBox1.Items.Add("Heidrun");
}
}

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x