Üye Kayıt Üye Giriş

xmlHTTP ile Veri Alırken Oluşan Türkçe Karakter Hatası Çözümü


 xmlHTTP ile Veri Alırken Oluşan Türkçe Karakter Hatası Çözümü


<%
Function BinaryToString(Binary)
Dim cl1, cl2, cl3, pl1, pl2, pl3
Dim L
cl1 = 1
cl2 = 1
cl3 = 1
L = LenB(Binary)
Do While cl1<=L
pl3 = pl3 & Chr(AscB(MidB(Binary,cl1,1)))
cl1 = cl1 + 1
cl3 = cl3 + 1
If cl3>300 Then
pl2 = pl2 & pl3
pl3 = ""
cl3 = 1
cl2 = cl2 + 1
If cl2>200 Then
pl1 = pl1 & pl2
pl2 = ""
cl2 = 1
End If
End If
Loop
BinaryToString = pl1 & pl2 & pl3
End Function

' Dikkat etmemiz gereken nokta şu:
' Veriyi alırken ResponseText değil ResponseBody kullanıyoruz

Set objXml = server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
objXml.Open "GET", "http://www.mydesign.gen.tr", false
objXml.Send

sonuc = objXml.ResponseText

Response.Write sonuc
%>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x