Üye Kayıt Üye Giriş

Veritabanındaki bilgileri topluca bir kerede silme


Veritabanındaki bilgileri topluca bir kerede silme


<%
Set Baglanti = Server.CreateObject ("ADODB.Connection" )
Set TopluSilme = Server.CreateObject ("ADODB.Recordset" )
Baglanti.Open DB

For i=1 To Request.Form("sil" ).Count

strSQL = "DELETE * FROM tabloadi WHERE gelen_id = " & Request.Form("sil" )(i) &";"
Set TopluSime = Baglanti.Execute(strSQL)

Next
Response.Write ( "Tüm Bilgiler Silindi!")
%>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x