Üye Kayıt Üye Giriş

Veritabanına Online Tablo Eklemek


 Veritabanına Online Tablo Eklemek<%
On Error Resume Next

StrDB = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & _
Server.MapPath("veritabani.mdb" )

Set StrConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection" )
StrConn.Open StrDB

SQL = "CREATE TABLE Tabloadi (sutun1 TEXT(255), sutun2 MEMO )"
StrConn.Execute SQL
If Err <> 0 Then
Response.Write "Tablo eklenmedi"
Else
Response.Write "Tablo eklendi"
End If

StrConn.Close
Set StrConn = Nothing
%>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x