Üye Kayıt Üye Giriş

Veri Yedekleme


Veri Yedekleme

 
<%
kimlik = request.querystring ("kimlik")
'veri tabanına bağlantı için gerekli değişkenler tanımlanıyor
Set baglanti = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
baglanti.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("ogrenciler.mdb")
Set kayitseti = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Set kayitseti2 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

'sql cumlemiz yardımıyla tabloda bulunan bütün verileri kayitsetine çekeceğiz
sqlcumlesi = "Select * FROM ozluk WHERE kimlikno ='"& kimlik &"'"
sqlcumlesi2= "Select * from yedek"

'belirmemiş olduğumuz değişkenler ve sqlcümlesi ile bağlantıyı açıyoruz....
kayitseti.Open sqlcumlesi,baglanti,3,3
kayitseti2.Open sqlcumlesi2,baglanti,3,3

'kayitsetinde yeni bir satır açıyoruz
kayitseti2.addnew

'değişkenlerdeki veriler kayitsetine aktarılıyor
kayitseti2 ("kimlikno") = kayitseti ("kimlikno")
kayitseti2 ("ad") = kayitseti ("ad")
kayitseti2 ("soyad") = kayitseti ("soyad")
kayitseti2 ("cinsiyet") = kayitseti ("cinsiyet")
kayitseti2 ("eposta") = kayitseti ("eposta")
kayitseti2 ("telefon") = kayitseti ("telefon")
kayitseti2 ("adres") = kayitseti ("adres")
kayitseti2 ("sehir") = kayitseti ("sehir")
kayitseti2 ("ulke") = kayitseti ("ulke")

'kayitsetine aktarılan veriler güncellenerek tabloya aktarılıyor
kayitseti2.update
kayitseti.close
kayitseti2.close

response.write "yedekleme işlemi tamamlandı..."
response.write "<br>"
response.write "<a href="" index.html "">"
response.write "ANA SAYFA"
response.write "</a>"

%>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x