Üye Kayıt Üye Giriş

Veri tabanındaki bazı alanları listbox'a eklemek


Veri tabanındaki bazı alanları listbox'a eklemek

 

<% option explicit%>
<html>
<head>
<title>Select e veri ekleme</title>
</head>
<body bgcolor="000000" text="00ff00">
<%
dim veriyolu, sql, list
Set veriyolu = Server.Createobject("Adodb.Connection")
veriyolu.Open "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=" & server.mappath("data.mdb") & ";"
Set list = Server.Createobject("Adodb.Recordset")
sql="select adi, soyadi from uyeler where cinsiyeti='e' order by adi"
set list=veriyolu.execute(sql)
<select name="AdSoyad" size="4">
<% Do while not list.eof %>
<OPTION VALUE = "<%= list(0) & " " & list(1) %>"><%= list(0) & " " & list(1) %>
</option>
<% list.movenext
loop
list.close%>
</select>
</center>
</body>
</html>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x