Üye Kayıt Üye Giriş

Veri içindeki belli bir karakterin sayısını bulma


 Veri içindeki belli bir karakterin sayısını bulma


<%
' Fonksiyona gönderilen veri içinde, istediğiniz karakterin kaç efa geçtiğini sayar
' Kaynak: www.mydesign.gen.tr

Function KarakterSay(byVal strVeri, byVal strKarakter)

Dim intSayi, intVeriUzunluk

If strVeri = "" OR strKarakter = "" Then Exit Function

intSayi = 0
intVeriUzunluk = Len(strVeri)

For intLooper = 1 To intVeriUzunluk
If Mid(strVeri, intLooper, 1) = strKarakter Then
intSayi = intSayi + 1
End If
Next

KarakterSay = intSayi

End Function

' Örnek kullanım
' KarakterSay("http://www.mydesign.gen.tr", ".")
' Bu şekilde, http://www.mydesign.gen.tr verisi içinde . karakterinin kaç defa geçtiği sayılır.
%>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x