Üye Kayıt Üye Giriş

Türkçe Karakter Kontrolü


Türkçe Karakter Kontrolü

 
<%
'|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'| TR Karakter Kontrolü Fonksiyonu
'| Gelen veride Türkçe karakter olup olmadığını kontrol eder
'| Üyelik sistemlerinde karakter sorunu çıkmaması için kullanılabilir
'| True/False değer döndürür
'| doronty37 | doronty37 @ d0gma.org
'| http://www.mydesign.gen.tr
'|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Function TR_Kontrol(ByVal strVeri)

'// Örnek Kullanım
'// If TR_Kontrol(Request.Form("sifre")) = False Then Response.Write "Türkçe Karakter Kullandınız."

'// Değişkenler Tanımlanıyor
Dim Karakterler '// TR Karakter dizisi tutulacak
Dim Karakter '// Dizideki her bir elemanı teker teker alacak
blnValid = True '// Varsayılan değer True olarak atanıyor

'// Kontrol Başlıyor
Karakterler = Array("ğ","ü","ı","ş","ç","ö","Ğ","Ü","İ","Ş","Ç","Ö")

For Each Karakter In Karakterler
If InStr(strVeri,Karakter) <> 0 Then blnValid = False '// Değer False olarak değiştiriliyor
Next

TR_Kontrol = blnValid

End Function
%>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER