Üye Kayıt Üye Giriş

Tablodaki Alan İsimler ve Türleri


Tablodaki Alan İsimler ve Türleri

 

<html>
<head>
<title>Alan İsimleri</title>
</head>
<body>
<table>
<%
Function tur_belirle(sayi)

Select Case Sayi
Case 202
tur = "Metin"
Case 203
tur = "Not"
Case 3
tur = "Otomatik Sayı"
Case 135
tur = "Tarih/Saat"
Case 6
tur = "Para Birimi"
Case 11
tur = "Evet/Hayır"
Case else
tur = "Bilinmiyor"
end select
tur_belirle = tur
end function


Set Conn = Server.CreateOBject("Adodb.Connection")
Conn.Open "DBQ="& Server.Mappath("db.mdb") &";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}"

Set Rs = Server.CreateObject("Adodb.Recordset")
rSQL = "Select * from tblTopic"
Rs.Open rSQL, Conn, 1, 3

AlanSayisi = Rs.Fields.Count

for i = 0 to AlanSayisi - 1
Response.Write "<tr><td><b>"& Rs(i).Name &"</b></td>"
Response.Write "<td>"& tur_belirle(Rs(i).Type) &"</td></tr>"
Next
%>

</table>
</body>
</html>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER