Üye Kayıt Üye Giriş

Sayfanın Son Düzenlenme Tarihi


 Sayfanın Son Düzenlenme Tarihi


Son Yenileme Tarihi: <%=Degisim%>
<%
'Not: Sayfanın fiziksel olarak en son ne zaman değiştirildiğini hesaplar

Function Degisim()
Dim objFSO
Dim objFile
Dim dateModified
Dim FileName
FileName = Request.ServerVariables("Script_Name")

Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Set objFile = objFSO.GetFile(Server.MapPath(FileName))

dateModified = objFile.DateLastModified

Degisim = FormatDateTime(dateModified, 1) & " / " & FormatDateTime(dateModified, 3)

Set objFile = Nothing
Set objFSO = Nothing
End Function
%>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER