Üye Kayıt Üye Giriş

RSS Veri Okuma


RSS Veri Okuma

 
<%
'|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'| XML Dosyasından Veri Okuma
'| Başka sitelerdeki RSS kaynaklarından veri çekmenizi sağlar
'| doronty37 | doronty37 @ d0gma.org
'| http://www.mydesign.gen.tr
'| MegaTokyo RSS kodlarından yararlanılarak düzenlenmiştir
'|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
%>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html Public "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<title>mydesign.gen.tr | Son Eklenen Kodlar</title>
</head>
<body>
<%
'// Değişkenler tanımlanıyor
Dim rssOku
Dim ObjeListesi
Dim Obje
Dim I

Set rssOku = Server.CreateObject("MSXML2.FreeThreadedDOMDocument")
rssOku.async = False

rssOku.setProperty "ServerHTTPRequest", True
rssOku.Load("http://www.mydesign.gen.tr/rss.asp")

'// Eğer kendi sitenizden alıyorsanız aşağıdaki yolu kullanabilirsiniz
'// rssOku.Load(Server.MapPath("rss.asp"))

'// Hata oluşursa Ekrana Hata Açıklaması Yazdırılıyor
If rssOku.parseError.errorCode <> 0 Then
Response.Write "<b>Hata:</b> " & rssOku.parseError.reason &"<br>" '// Hata Sebebi
Response.Write "<b>Satır:</b> " & rssOku.parseError.line &"<br>" '// Hatanın Bulunduğu Satır
Response.Write "<b>Açıklama:</b> " & rssOku.parseError.srcText '// Hata Açıklaması
End If

Set ObjeListesi = rssOku.getElementsByTagName("item")
Set rssOku = Nothing

For Each Obje In ObjeListesi
Response.Write "<p>" & vbCrLf
Response.Write "<a href=""" & Obje.childNodes(1).Text & """>" '// Link Veriliyor
Response.Write "<b>" & Obje.childNodes(0).Text & "</a></b><br>" '// Başlık Yazılıyor
Response.Write Replace(Obje.childNodes(2).Text, "<br>", "<br />") '// Açıklama Yazdırılıyor
Response.Write "</p>" & vbCrLf
Next

Set ObjeListesi = Nothing
%>
</body>
</html>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x