Üye Kayıt Üye Giriş

Mysql Bağlantı, Güncelleme, Silme


Mysql Bağlantı, Güncelleme, Silme

 

<%
'|=======================================|'
'| Mysql Bağlantı, Güncelleme, Silme |'
'| Mustafa Kaan KAMIŞ |'
'| msn@kaankamis.info |'
'| 22 Temmuz 2008 02:30 |'
'|=======================================|'


' Alınan Verideki Tektırnak ' Işaretini Temizleyip Hatayı Önleyen Fonsiyon
' ÖNEMLİDİR
Function KAAN(KAMIS)
KAMIS = Replace(KAMIS, Chr(39), "&#39;", 1, -1, 1)
KAAN = KAMIS
End Function
' Fonksiyon Sonu

' Database Bağlantımızı Açalım.
Set db = Server.CreateObject("adodb.connection" )
db.Open = "driver={mysql odbc 3.51 driver}; server=localhost; UID=Mustafa; pwd=Kaan; db=KAMIŞ;"
' Database Bağlantımızı Açtık.

' Formdan Gelen Bilgileri Alıyor ve Fonksiyondan Geçiriyoruz.
BASLIK=KAAN(Request.Form("BASLIK"))
YAZI=KAAN(Request.Form("YAZI"))
' Formdan Gelen Bilgileri Aldık.

' Düzenleme Formundan Gelen ID'yi Alıyoruz.
ID = Request.QueryString("ID")
' Düzenleme Formundan Gelen ID'yi ALDIK.

' --- Veri GÜNCELLEME ---
' Sayfa Tablosundaki Idye Karşılık Gelen Verileri GÜNCELLİYORUZ.
db.Execute("update sayfa Set BASLIK='" &BASLIK&"',YAZI='" &YAZI&"' where ID=" &ID)
' Sayfa Tablosundaki Idye Karşılık Gelen Verileri Güncelledik.

' --- Veri SİLME ---
' ID'yi Alıyoruz
id = Request("id")
' ID'yi Aldık.

' ID'ye Karşılık Gelen Veriyi Sayfa Tablosundan Siliyoruz
db.Execute("delete from sayfa where id=" &id)
' ID'ye Karşılık Gelen Veriyi Sayfa Tablosundan Sildik.

'Bulunduğumuz Sayfaya Yönleniyoruz.
response.redirect Request.ServerVariables("HTTP_REFERER")

' --- Veri EKLEME---

' Formdan Gelen Bilgileri Alıyor ve Fonksiyondan Geçiriyoruz.
BASLIK=KAAN(Request.Form("BASLIK"))
YAZI=KAAN(Request.Form("YAZI"))
' Formdan Gelen Bilgileri Aldık.

' Mysql Veritabanımıza Yeni Bir Bilgi Ekliyoruz !
db.Execute("insert into sayfa (BASLIK,YAZI,TARIH) values ('" &baslik&"','" &icerik&"','"&NOW()&"')" )
' Mysql Veritabanımıza Yeni Bir Bilgi Ekledik !
response.write "Veritabanımıza Bilgi Ekledik !"

' --- VERİTABANI BAĞLANTI ŞEKİLLERİ ---

' En Son Eklenen Veriler !
Set sayfa = db.Execute("select * from sayfa ORDER BY ID desc")
' En Son Eklenen Verileri Aldık
' "ORDER BY ID desc" En son veriyi almamızı sağlar.
' Örneğin En hit veriyi almak isteseydik "ORDER BY HIT desc" komutunu uygulardık.

' Gelen ID'ye Göre Verileri ALALIM !
Set Sayfa = db.Execute("Select BASLIK,YAZI,TARIH From Sayfa Where ID Like '"&ID&"' ORDER BY ID desc")
' Gelen ID'ye Göre Verileri ALALIM !

' Son ÖRNEK'le Makaleyi Bitiriyorum.

' Hit Saydırma;
db.Execute("Update Sayfa Set hit = hit + 1 Where ID like '"&ID&"'")
' Bu Kod Sayesinde Sayfayı Kaç Kişinin Ziyaret Ettiğini Görebiliriz.

' IYI Çalışmalar

'|=======================================|'
'|Iyı Çalışmalar, |'
'| Mustafa Kaan KAMIŞ |'
'| msn@kaankamis.info |'
'| 22 Temmuz 2008 02:30 |'
'|=======================================|'
 

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER