Üye Kayıt Üye Giriş

MsSQL Server veritabanı bağlantısı


MsSQL Server veritabanı bağlantısı

 
<%
Sunucu = "127.0.0.1"
Kullanici = "kullanici"
Parola = "sifrem"
Veritabani = "veritabanim"

Set Bag = Server.CreateObject("Adodb.Connection")
Bag.Open "Provider=SQLOLEDB;Server=" & Sunucu & ";User ID=" & Kullanici & ";Password=" & Parola & ";Database=" & Veritabani & ";"
%>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x