Üye Kayıt Üye Giriş

Kullanılan Tarayıcıyı Bulma


Kullanılan Tarayıcıyı Bulma

 

<%
Function BrowserType()

'|============================
'| Kullanılan Tarayıcıyı Bulma
'|--------------------------------------
'| Kodlar WWF'den Alınıp Düzenlenmiştir
'| http://www.webwizguide.info
'|--------------------------------------
'| mydesign a.k.a doronty37
'| http://www.mydesign.gen.tr
'| mydesign@mydesign.gen.tr
'|============================


strTarayici = Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT")

'// Opera
If InStr(1, strTarayici, "Opera 1", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Opera 1"

ElseIf InStr(1, strTarayici, "Opera 2", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Opera 2"

ElseIf InStr(1, strTarayici, "Opera 3", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Opera 3"

ElseIf InStr(1, strTarayici, "Opera 4", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Opera 4"

ElseIf InStr(1, strTarayici, "Opera 5", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Opera 5"

ElseIf InStr(1, strTarayici, "Opera 6", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Opera 6"

ElseIf InStr(1, strTarayici, "Opera 7", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Opera 7"

ElseIf InStr(1, strTarayici, "Opera 8", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Opera 8"

ElseIf InStr(1, strTarayici, "Opera", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Opera"

'// AOL
ElseIf inStr(1, strTarayici, "AOL 3", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "AOL 3"

ElseIf inStr(1, strTarayici, "AOL 4", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "AOL 4"

ElseIf inStr(1, strTarayici, "AOL 5", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "AOL 5"

ElseIf inStr(1, strTarayici, "AOL 6", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "AOL 6"

ElseIf inStr(1, strTarayici, "AOL 7", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "AOL 7"

ElseIf inStr(1, strTarayici, "AOL 8", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "AOL 8"

ElseIf inStr(1, strTarayici, "AOL 9", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "AOL 9"

ElseIf inStr(1, strTarayici, "AOL", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "AOL"


'// Konqueror
ElseIf inStr(1, strTarayici, "Konqueror", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Konqueror"


'// EudoraWeb
ElseIf inStr(1, strTarayici, "EudoraWeb", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "EudoraWeb"


'// Dreamcast
ElseIf inStr(1, strTarayici, "Dreamcast", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Dreamcast"


'// Safari
ElseIf inStr(1, strTarayici, "Safari", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Safari"


'// Lynx
ElseIf inStr(1, strTarayici, "Lynx", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Lynx"


'// ICE
ElseIf inStr(1, strTarayici, "ICE", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "ICE"


'// iCab
ElseIf inStr(1, strTarayici, "iCab", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "iCab"


'// HotJava
ElseIf inStr(1, strTarayici, "Sun", 1) > 0 AND inStr(1, strTarayici, "Mozilla/3", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "HotJava"


'// Galeon
ElseIf inStr(1, strTarayici, "Galeon", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Galeon"


'// Epiphany
ElseIf inStr(1, strTarayici, "Epiphany", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Epiphany"


'// DocZilla
ElseIf inStr(1, strTarayici, "DocZilla", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "DocZilla"


'// Camino
ElseIf inStr(1, strTarayici, "Chimera", 1) > 0 OR inStr(1, strTarayici, "Camino", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Camino"


'// Dillo
ElseIf inStr(1, strTarayici, "Dillo", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Dillo"


'// amaya
ElseIf inStr(1, strTarayici, "amaya", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Amaya"


'// NetCaptor
ElseIf inStr(1, strTarayici, "NetCaptor", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "NetCaptor"


'// Arama Motoru Robotları


'// LookSmart
ElseIf inStr(1, strTarayici, "ZyBorg", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "LookSmart"


'// Googlebot
ElseIf inStr(1, strTarayici, "Googlebot", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Googlebot"


'// MSN
ElseIf inStr(1, strTarayici, "msnbot", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "MSN"


'// inktomi
ElseIf inStr(1, strTarayici, "slurp", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Inktomi"


'// AltaVista
ElseIf inStr(1, strTarayici, "Scooter", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "AltaVista"


'// DMOZ
ElseIf inStr(1, strTarayici, "Robozilla", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "DMOZ"


'// Ask Jeeves
ElseIf inStr(1, strTarayici, "Ask Jeeves", 1) > 0 OR inStr(1, strTarayici, "Ask+Jeeves", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Ask Jeeves"


'// Lycos
ElseIf inStr(1, strTarayici, "lycos", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Lycos"


'// Excite
ElseIf inStr(1, strTarayici, "ArchitextSpider", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Excite"


'// Northernlight
ElseIf inStr(1, strTarayici, "Gulliver", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Northernlight"


'// AllTheWeb
ElseIf inStr(1, strTarayici, "crawler@fast", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "AllTheWeb"


'// Turnitin
ElseIf inStr(1, strTarayici, "TurnitinBot", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Turnitin"


'// InternetSeer
ElseIf inStr(1, strTarayici, "internetseer", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "InternetSeer"


'// NameProtect Inc.
ElseIf inStr(1, strTarayici, "nameprotect", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "NameProtect"


'// PhpDig
ElseIf inStr(1, strTarayici, "PhpDig", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "PhpDig"


'// Rambler
ElseIf inStr(1, strTarayici, "StackRambler", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Rambler"


'// UbiCrawler
ElseIf inStr(1, strTarayici, "UbiCrawler", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "UbiCrawler"


'// entireweb
ElseIf inStr(1, strTarayici, "Speedy+Spider", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "entireweb"


'// Alexa.com
ElseIf inStr(1, strTarayici, "ia_archiver", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Alexa"


'// Arianna/Libero
ElseIf inStr(1, strTarayici, "arianna.libero.it", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Arianna/Libero"'// Internet Explorer
ElseIf inStr(1, strTarayici, "MSIE 7", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Microsoft Internet Explorer 7"

ElseIf inStr(1, strTarayici, "MSIE 6", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Microsoft Internet Explorer 6"

ElseIf inStr(1, strTarayici, "MSIE 5", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Microsoft Internet Explorer 5"

ElseIf inStr(1, strTarayici, "MSIE 4", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Microsoft Internet Explorer 4"

ElseIf inStr(1, strTarayici, "MSIE 3", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Microsoft Internet Explorer 3"

ElseIf inStr(1, strTarayici, "MSIE 2", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Microsoft Internet Explorer 2"

ElseIf inStr(1, strTarayici, "MSIE 1", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Microsoft Internet Explorer 1"


'// Pocket Internet Explorer
ElseIf inStr(1, strTarayici, "MSPIE 1", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Pocket IE 1"

ElseIf inStr(1, strTarayici, "MSPIE 1", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Pocket IE 2"


'// Mozilla Firefox
ElseIf inStr(1, strTarayici, "Gecko", 1) > 0 AND inStr(1, strTarayici, "Firefox", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Mozilla Firefox"


'// Mozilla Firebird
ElseIf inStr(1, strTarayici, "Gecko", 1) > 0 AND inStr(1, strTarayici, "Firebird", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Mozilla Firebird"


'// Mozilla
ElseIf inStr(1, strTarayici, "Gecko", 1) > 0 AND inStr(1, strTarayici, "rv:2", 1) > 0 AND inStr(1, strTarayici, "Netscape", 1) = 0 Then
strKullanilanTarayici = "Mozilla 2"

ElseIf inStr(1, strTarayici, "Gecko", 1) > 0 AND inStr(1, strTarayici, "rv:1", 1) > 0 AND inStr(1, strTarayici, "Netscape", 1) = 0 Then
strKullanilanTarayici = "Mozilla 1"

ElseIf inStr(1, strTarayici, "Gecko", 1) > 0 AND inStr(1, strTarayici, "rv:0", 1) > 0 AND inStr(1, strTarayici, "Netscape", 1) = 0 Then
strKullanilanTarayici = "Mozilla"'// Netscape
ElseIf inStr(1, strTarayici, "Netscape/8", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Netscape 8"

ElseIf inStr(1, strTarayici, "Netscape/7", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Netscape 7"

ElseIf inStr(1, strTarayici, "Netscape6", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Netscape 6"

ElseIf inStr(1, strTarayici, "Mozilla/4", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Netscape 4"

ElseIf inStr(1, strTarayici, "Mozilla/3", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Netscape 3"

ElseIf inStr(1, strTarayici, "Mozilla/2", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Netscape 2"

ElseIf inStr(1, strTarayici, "Mozilla/1", 1) > 0 Then
strKullanilanTarayici = "Netscape 1"


'// Hiçbiri Değilse
Else
strKullanilanTarayici = "bilinmiyor"
End If

BrowserType = strKullanilanTarayici
End Function
%>


Kullanımı:

<%=BrowserType %>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER