Üye Kayıt Üye Giriş

Kendi Kodlarını Gösteren Sayfa


Kendi Kodlarını Gösteren Sayfa

<% Option Explicit %>
<%
'| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'| Kendi Kodlarını Gösteren Sayfa Örneği
'| Kodların yanında satır numaralarını da gösterir
'| doronty37 | doronty37 @ d0gma.org
'| http://www.mydesign.gen.tr
'| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
%>
<html>
<head>
<title>mydesign.gen.tr</title>
<style type="text/css">
body { margin:0px 0px 0px 0px; }
td { font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans,serif; font-size:11px;}
</style>
</head>
<body>
<table width="100%" cellpadding="2">
<%
'// Değişkenler Tanımlanıyor
Dim FSO
Dim Dosya
Dim Yazi

'// Nesneler Açılıyor
Set FSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Dosya = FSO.OpenTextFile(Server.MapPath(Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")))

While Not Dosya.AtEndOfStream
Response.Write "<tr><td bgcolor=""#EEEEEE"">"
Response.Write Dosya.Line &"</td><td>"
Yazi = Dosya.ReadLine
Yazi = Replace(Yazi, "<", "&lt;", 1, -1, 1)
Yazi = Replace(Yazi, ">", "&gt;", 1, -1, 1)
Response.Write Yazi &"</td></tr>"
Wend
%>
</table>
</body>
</html>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x