Üye Kayıt Üye Giriş

Karışık Şifre Oluşturma


 Karışık Şifre Oluşturma


<%
'// Coded by Rawkmetal
'// 09:01 çarşamba.....
Function sifre_sec( nNoChars, sValidChars )
Const szDefault = "0123456789qwertyuoplkjhgfdsazxcvbnmQWERTYUOPLKJHGFDSAZXCVBNM"
Randomize
If sValidChars = "" Then
sValidChars = szDefault
End If
nLength = Len( sValidChars )
For nCount = 1 To nNoChars
nNumber = Int((nLength * Rnd) + 1 )
sRet = sRet & Mid( sValidChars, nNumber, 1 )
Next
sifre_sec = sRet
End Function
%>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x