Üye Kayıt Üye Giriş

İstenilen Sayıda Benzersiz Sayı Üretme


 İstenilen Sayıda Benzersiz Sayı Üretme


<%

function diziuret(gelendiziboyut,gelendizimaxdeger)
Dim sayac, tmp, cnt, gotIt, diziboyut, dizimaxdeger

diziboyut = gelendiziboyut
dizimaxdeger = gelendizimaxdeger

ReDim rastgelesayidizi(diziboyut)
Randomize

For sayac = 1 To diziboyut

gotIt = False
Do Until gotIt = True
tmp = Int(Rnd(1) * dizimaxdeger) + 1

If sayac = 1 Then
rastgelesayidizi(sayac) = tmp
gotIt = True
Else
Do
For cnt = 1 To sayac
If tmp = rastgelesayidizi(cnt) Then
tmp = Int(Rnd(1) * dizimaxdeger) + 1
gotIt = False
Exit For

Else
gotIt = True 'no match
End If

Next

Loop Until gotIt = True

End If

If gotIt = True Then

rastgelesayidizi(sayac) = tmp
End If
Loop
Next
diziuret = rastgelesayidizi
end function

a = diziuret(30,30)
b = diziuret(20,20)
%>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER