Üye Kayıt Üye Giriş

İki Basamaklı Sayıyı Yazıya Dönüştürme


İki Basamaklı Sayıyı Yazıya Dönüştürme

 
<%
Dim sayi,ondalik,birlik,strondalik,strbirlik
sayi= request.querystring ("gelensayi")
ondalik= left(sayi,1)
birlik= right(sayi,1)

select case ondalik
case 0 strondalik=""
case 1 strondalik="On"
case 2 strondalik="Yirmi"
case 3 strondalik="Otuz"
case 4 strondalik="Kırk"
case 5 strondalik="Elli"
case 6 strondalik="Altmış"
case 7 strondalik="Yetmiş"
case 8 strondalik="Seksen"
case 9 strondalik="Doksan"
end select

select case birlik
case 0 strbirlik=""
case 1 strbirlik="Bir"
case 2 strbirlik="İki"
case 3 strbirlik="Üç"
case 4 strbirlik="Dört"
case 5 strbirlik="Beş"
case 6 strbirlik="Altı"
case 7 strbirlik="Yedi"
case 8 strbirlik="Sekiz"
case 9 strbirlik="Dokuz"
end select

response.write "<font face=""verdana""> "
response.write "Girmiş olduğunuz <b>" & Sayi & " </b> sayısının yazı ile yazılmış hali <b>"
response.write strondalik & strbirlik
response.write " </b> olarak bulunmuştur."

%>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x