Üye Kayıt Üye Giriş

Http:// ile başlayan yazıların link olması


Http:// ile başlayan yazıların link olması

 

Function Linkle(strInput)
Dim iCurrentLocation string
Dim iLinkStart
Dim iLinkEnd
Dim strLinkText
Dim strOutput

iCurrentLocation = 1

Do While InStr(iCurrentLocation, strInput, "http://", 1) <> 0
iLinkStart = InStr(iCurrentLocation, strInput, "http://", 1)

iLinkEnd = InStr(iLinkStart, strInput, " ", 1)

If iLinkEnd = 0 Then iLinkEnd = Len(strInput) + 1

Select Case Mid(strInput, iLinkEnd - 1, 1)
Case ".", "!", "?"
iLinkEnd = iLinkEnd - 1
End Select

strOutput = strOutput & Mid(strInput, iCurrentLocation, iLinkStart - iCurrentLocation)

strLinkText = Mid(strInput, iLinkStart, iLinkEnd - iLinkStart)

strOutput = strOutput & "<A HREF=""" & strLinkText & """ target=""_blank"">" & strLinkText & "</A>"

'Response.Write iLinkStart & "," & iLinkEnd & "<BR>" & vbCrLf

iCurrentLocation = iLinkEnd
Loop

strOutput = strOutput & Mid(strInput, iCurrentLocation)

linkle = strOutput
End Function
%>

Örneğin veritabanında bulunan bir yazıyı
<%=Linkle(kayizdizesi("yazi"))%>
ile otomatik olarak link yapabilirsiniz.

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x