Üye Kayıt Üye Giriş

Forum Kodları Fonksiyonu


Forum Kodları Fonksiyonu

 
<%
'|======================================
'| Forum Kodları Fonksiyonu
'| mydesign a.k.a doronty37
'| http://www.mydesign.gen.tr
'| mydesign@mydesign.gen.tr
'|======================================

Function MesajFormatla(strMesaj)

strMesaj = Replace(strMesaj, "<", "&amp;lt;", 1, -1, 1)
strMesaj = Replace(strMesaj, ">", "&amp;gt;", 1, -1, 1)
strMesaj = Replace(strMesaj, Chr(10), "<br />", 1, -1, 1)
strMesaj = Replace(strMesaj, "[B]", "<b>", 1, -1, 1)
strMesaj = Replace(strMesaj, "[/B]", "</b>", 1, -1, 1)
strMesaj = Replace(strMesaj, "[STRONG]", "<b>", 1, -1, 1)
strMesaj = Replace(strMesaj, "[/STRONG]", "</b>", 1, -1, 1)
strMesaj = Replace(strMesaj, "[U]", "<u>", 1, -1, 1)
strMesaj = Replace(strMesaj, "[/U]", "</u>", 1, -1, 1)
strMesaj = Replace(strMesaj, "[I]", "<i>", 1, -1, 1)
strMesaj = Replace(strMesaj, "[/I]", "</i>", 1, -1, 1)
strMesaj = Replace(strMesaj, ":)", "<img src=""img/smiley/smiley1.gif"">", 1, -1, 1)
strMesaj = Replace(strMesaj, ";)", "<img src=""img/smiley/smiley2.gif"">", 1, -1, 1)
strMesaj = Replace(strMesaj, ":O", "<img src=""img/smiley/smiley3.gif"">", 1, -1, 1)
strMesaj = Replace(strMesaj, ":))", "<img src=""img/smiley/smiley4.gif"">", 1, -1, 1)
strMesaj = Replace(strMesaj, ":S", "<img src=""img/smiley/smiley5.gif"">", 1, -1, 1)
strMesaj = Replace(strMesaj, ":(", "<img src=""img/smiley/smiley6.gif"">", 1, -1, 1)
strMesaj = Replace(strMesaj, ":'(", "<img src=""img/smiley/smiley7.gif"">", 1, -1, 1)

Do While inStr(strMesaj, "[URL=") > 0 And inStr(strMesaj, "[/URL]") > 0

DeyimBaslangici = inStr(strMesaj, "[URL=")
DeyimSonu = inStr(DeyimBaslangici, strMesaj, "[/URL]") + 6
If DeyimSonu < DeyimBaslangici Then DeyimSonu = DeyimBaslangici + 7
strLink = trim(Mid(strMesaj, DeyimBaslangici, (DeyimSonu - DeyimBaslangici)))
strGeciciMesaj = strLink
strGeciciMesaj = Replace(strGeciciMesaj, "[URL=", "<a href=""", 1, -1, 1)

If inStr(strGeciciMesaj, "[/URL]") Then
strGeciciMesaj = Replace(strGeciciMesaj, "[/URL]", "</a>", 1, -1, 1)
strGeciciMesaj = Replace(strGeciciMesaj, "]", """ target=""_blank"">", 1, -1, 1)
Else
strGeciciMesaj = strGeciciMesaj & ">"
End If

strMesaj = Replace(strMesaj, strLink, strGeciciMesaj, 1, -1, 1)
Loop

Do While inStr(strMesaj, "[URL]") > 0 And inStr(strMesaj, "[/URL]") > 0

DeyimBaslangici = inStr(strMesaj, "[URL]")
DeyimSonu = inStr(DeyimBaslangici, strMesaj, "[/URL]") + 6
If DeyimSonu < DeyimBaslangici Then DeyimSonu = DeyimBaslangici + 6
strLink = trim(Mid(strMesaj, DeyimBaslangici, (DeyimSonu - DeyimBaslangici)))
strGeciciMesaj = strLink
strGeciciMesaj = Replace(strGeciciMesaj, "[URL]", "", 1, -1, 1)
strGeciciMesaj = Replace(strGeciciMesaj, "[/URL]", "", 1, -1, 1)
strGeciciMesaj = "<a href=""" & strGeciciMesaj & """ target=""_blank"">" & strGeciciMesaj & "</a>"
strMesaj = Replace(strMesaj, strLink, strGeciciMesaj, 1, -1, 1)
Loop


Do While inStr(strMesaj, "[QUOTE=") > 0 And inStr(strMesaj, "[/QUOTE]") > 0

DeyimBaslangici = inStr(1, strMesaj, "[QUOTE=", 1) + 7
DeyimSonu = inStr(DeyimBaslangici, strMesaj, "]", 1)

If DeyimBaslangici > 6 And DeyimSonu > 0 Then
strYazan = trim(Mid(strMesaj, DeyimBaslangici, DeyimSonu-DeyimBaslangici))
End If

DeyimBaslangici = DeyimBaslangici + Len(strYazan) + 1
DeyimSonu = inStr(DeyimBaslangici, strMesaj, "[/QUOTE]", 1)

If DeyimSonu - DeyimBaslangici =< 0 Then DeyimSonu = DeyimBaslangici + Len(strYazan)

If DeyimSonu > DeyimBaslangici Then

strAlintiMesaji = trim(Mid(strMesaj, DeyimBaslangici, DeyimSonu-DeyimBaslangici))

strYazan = Replace(strYazan, """", "", 1, -1, 1)

strAlinti = "<table width=""95%"" border=""0"" align=""center"" cellpadding=""0"" cellspacing=""0"">"
strAlinti = strAlinti & vbCrLf & "<tr><td Class=""Text"">Alıntı Sahibi: <b>" & strYazan & "</b><br />"
strAlinti = strAlinti & vbCrLf & " <table width=""100%"" border=""0"" cellpadding=""1"" cellspacing=""0"" bgcolor=""#CCCCCC"">"
strAlinti = strAlinti & vbCrLf & " <tr>"
strAlinti = strAlinti & vbCrLf & " <td><table width=""100%"" border=""0"" cellpadding=""2"" cellspacing=""0"" bgcolor=""#EEEEEE"">"
strAlinti = strAlinti & vbCrLf & " <tr>"
strAlinti = strAlinti & vbCrLf & " <td Class=""Text"">" & strAlintiMesaji & "</td>"
strAlinti = strAlinti & vbCrLf & " </tr>"
strAlinti = strAlinti & vbCrLf & " </table></td>"
strAlinti = strAlinti & vbCrLf & " </tr>"
strAlinti = strAlinti & vbCrLf & " </table></td>"
strAlinti = strAlinti & vbCrLf & "</tr>"
strAlinti = strAlinti & vbCrLf & "</table>"
End If

DeyimBaslangici = inStr(strMesaj, "[QUOTE=")
DeyimSonu = inStr(DeyimBaslangici, strMesaj, "[/QUOTE]") + 8

If DeyimSonu - DeyimBaslangici =< 7 Then DeyimSonu = DeyimBaslangici + Len(strYazan) + 8

strAsilMesaj = trim(Mid(strMesaj, DeyimBaslangici, DeyimSonu-DeyimBaslangici))

If strAlinti <> "" Then
strMesaj = Replace(strMesaj, strAsilMesaj, strAlinti, 1, -1, 1)
Else
strMesaj = Replace(strMesaj, strAsilMesaj, Replace(strAsilMesaj, "[", "&#91;", 1, -1, 1), 1, -1, 1)
End If
Loop


Do While inStr(strMesaj, "[QUOTE]") > 0 And inStr(strMesaj, "[/QUOTE]") > 0

DeyimBaslangici = inStr(strMesaj, "[QUOTE]") + 7
DeyimSonu = inStr(DeyimBaslangici, strMesaj, "[/QUOTE]", 1)

If DeyimSonu < DeyimBaslangici Then DeyimSonu = DeyimBaslangici + 7

If DeyimSonu > DeyimBaslangici Then

strAlintiMesaji = trim(Mid(strMesaj, DeyimBaslangici, DeyimSonu-DeyimBaslangici))

strAlinti = "<table width=""95%"" border=""0"" align=""center"" cellpadding=""0"" cellspacing=""0"">"
strAlinti = strAlinti & vbCrLf & "<tr><td Class=""bold"">Alıntı: <br>"
strAlinti = strAlinti & vbCrLf & " <table width=""100%"" border=""0"" cellpadding=""1"" cellspacing=""0"" bgcolor=""#CCCCCC"">"
strAlinti = strAlinti & vbCrLf & " <tr>"
strAlinti = strAlinti & vbCrLf & " <td><table width=""100%"" border=""0"" cellpadding=""2"" cellspacing=""0"" bgcolor=""#EEEEEE"">"
strAlinti = strAlinti & vbCrLf & " <tr>"
strAlinti = strAlinti & vbCrLf & " <td Class=""Text"">" & strAlintiMesaji & "</td>"
strAlinti = strAlinti & vbCrLf & " </tr>"
strAlinti = strAlinti & vbCrLf & " </table></td>"
strAlinti = strAlinti & vbCrLf & " </tr>"
strAlinti = strAlinti & vbCrLf & " </table></td>"
strAlinti = strAlinti & vbCrLf & "</tr>"
strAlinti = strAlinti & vbCrLf & "</table>"
End If

DeyimBaslangici = inStr(strMesaj, "[QUOTE]")
DeyimSonu = inStr(DeyimBaslangici, strMesaj, "[/QUOTE]", 1) + 8

If DeyimSonu < DeyimBaslangici Then DeyimSonu = DeyimBaslangici + 7

strAsilMesaj = trim(Mid(strMesaj, DeyimBaslangici, DeyimSonu-DeyimBaslangici))

If strAlinti <> "" Then
strMesaj = Replace(strMesaj, strAsilMesaj, strAlinti, 1, -1, 1)
Else
strMesaj = Replace(strMesaj, strAsilMesaj, Replace(strAsilMesaj, "[", "&#91;", 1, -1, 1), 1, -1, 1)
End If
Loop

MesajFormatla = strMesaj

End Function

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x