Üye Kayıt Üye Giriş

Excel *.xls dosyasından veri çekme ve bağlantı!


 Excel *.xls dosyasından veri çekme ve bağlantı!


<%
Response.Expires = 0
%>

<%
Set oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

'Sürücüdeki *xls (excel dosyası) konumunu belirtiyoruz.
strConn = "Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls)}; DBQ=C:\Inetpub\Wwwroot\tablo.xls;"

'Bağlantıları açıyoruz
oConn.Open strConn

'Excel dosyasındaki sutun ve satır çağırma
'Excel dosyasında "hucreler" diye sutun oldugu varsayalım
strCmd = "SELECT * from hucreler"
Set oRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")


oRS.Open strCmd, oConn

'satır ve sutun ları ekrana yazdırma.
Response.Write ("<table border=1><tr><td>")

Response.Write oRS.GetString (, 10, "</tr><td>", "</td></tr><tr><td>", NBSPACE)
%>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x