Üye Kayıt Üye Giriş

En son online olma tarihi


 En son online olma tarihi


<%
function GetSon(kim)
dim str,str2
str2 = 0
set rs2 = server.createobject("adodb.recordset")
sql = "select * from kart where id = " & kim
rs2.CursorType = 1
rs2.CursorLocation = 3
rs2.open sql,conn,1,3
tut = datediff("d", rs2("son_ziyaret"), date)
select case tut
case "0"
on_line = datediff("n", rs2("son_ziyaret"), now)
if on_line<5 then
str="<img src=""images/online.gif"" border=""0"">"
str2 = 1
else
str2 = 0
on_line2 = datediff("h", rs2("son_ziyaret"), now)
if on_line2>0 then
str = "<font size=""1"">" & on_line2 & " saat önce</font>"
else
on_line3 = datediff("n", rs2("son_ziyaret"), now)
str = "<font size=""1"">" & on_line3 & " dakika önce</font>"
end if
end if
case "1"
str2 = 0
str = "<font size=""1"">Dün</font>"
case "2"
str2 = 0
str = "<font size=""1"">2 Gün</font>"
case "3"
str2 = 0
str = "<font size=""1"">3 Gün</font>"
case "4"
str2 = 0
str = "<font size=""1"">4 Gün</font>"
case "5"

str2 = 0
str = "<font size=""1"">5 Gün</font>"
case "6"
str2 = 0
str = "<font size=""1"">6 Gün</font>"
case "7"
str2 = 0
str = "<font size=""1"">1 Hafta</font>"
Case Else
str2 = 0
str = "<font size=""1"">Pasif</font>"
end select
rs2.close
set rs2 = nothing
GetSon = str
end function
%>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x