Üye Kayıt Üye Giriş

Dosyanın Var Olup Olmadığı Kontrolü


Dosyanın Var Olup Olmadığı Kontrolü

 
<%
'Dosyanın Var Olup Olmadığı Kontrolü Fonksiyonu
'mydesign | mydesign@mydesign.gen.tr
'True / False Değer Döndürür

Function DosyaKontrol(byval strDosyaAdi)

If strDosyaAdi <> "" Then

Set FSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If FSO.FileExists(Server.Mappath(strDosyaAdi)) Then
DosyaKontrol = True
Else
DosyaKontrol = False

Else

DosyaKontrol = False

End If

End Function
%>

Örnek Kullanım:


<%
If DosyaKontrol("resim.gif") then
Response.Write "<img src=""resim.gif"">"
End If
%>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER