Üye Kayıt Üye Giriş

CDO ile GMail hesabınızdan e-posta yollama


 CDO ile GMail hesabınızdan e-posta yollama


<%
Dim iMsg, iConf, Flds

Set iMsg = CreateObject("CDO.Message")
Set iConf = CreateObject("CDO.Configuration")
Set Flds = iConf.Fields

schema = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/"
Flds.Item(schema & "sendusing") = 2
Flds.Item(schema & "smtpserver") = "smtp.gmail.com"
Flds.Item(schema & "smtpserverport") = 465
Flds.Item(schema & "smtpauthenticate") = 1
Flds.Item(schema & "sendusername") = "hesabiniz@gmail.com"
Flds.Item(schema & "sendpassword") = "sifreniz"
Flds.Item(schema & "smtpusessl") = 1
Flds.Update

With iMsg
.To = emailaddr '//mail yollanacak adres
.From = "Ad Soyad <hesabiniz@mydomain.com>"
.Subject = "E-Posta Konusu"
.HTMLBody = request.form("mesaj")
.Sender = "Adiniz"
.Organization = "Siteniz"
.ReplyTo = "hesabiniz@mydomain.com"
Set .Configuration = iConf
SendEmailGmail = .Send
End With

set iMsg = nothing
set iConf = nothing
set Flds = nothing
%>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER