Üye Kayıt Üye Giriş

Array içindeki aynı değerleri silmek


Array içindeki aynı değerleri silmek

 
<%
Function RemoveDuplicate(MyArray)
Dim d, item, thekeys, t, strKey

Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
d.removeall
d.CompareMode = 0
For t = 0 To UBound(MyArray)
strKey = Trim(MyArray(t))
If Not d.Exists(strKey) Then
d.Add strKey, strKey
End If
Next
thekeys = d.keys
Set d = Nothing

RemoveDuplicate = thekeys

End Function
%>

Örnek:
<%
diller = Array("asp", "asp.net", "php", "js", "php", "vb")

yeni_diller = RemoveDuplicate(diller)
%>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x