Üye Kayıt Üye Giriş

A-Z Listeleme ve Güvenliği


A-Z Listeleme ve Güvenliği

 
<%
'|=======================================|'
'| A-Z Listeleme |'
'| Mustafa Kaan KAMIŞ |'
'| msn@kaankamis.info |'
'| 22 Temmuz 2008 02:30 |'
'|=======================================|'

' Sql Injectiona Karşı Güvenlik Fonksiyonu
function Kaan(KAMIS)
KAMIS=Replace(KAMIS,"""","")
KAMIS=Replace(KAMIS,"'","")
KAMIS=Replace(KAMIS,">","")
KAMIS=Replace(KAMIS,"<","")
KAMIS=Replace(KAMIS,"\'","")
KAMIS=Replace(KAMIS,"where","")
KAMIS=Replace(KAMIS,"and","")
KAMIS=Replace(KAMIS,"update","")
KAMIS=Replace(KAMIS,"instert","")
KAMIS=Replace(KAMIS,"select","")
KAMIS=Replace(KAMIS,"having","")
Kaan=KAMIS
end Function
' Sql Injectiona Karşı Güvenlik Fonksiyonu BİTİŞ

alfabe = Kaan(Request.QueryString("alfabe"))

' Sayılarımızı Oluşturuyoruz
For b = 48 To 57 Step 1
Response.Write "<a href='?alfabe=" & Chr(b) &"'>" & Chr(b) &"</a> "
Next

' Harfleri Oluşturuyoruz.
response.write "<br>"
For b = 65 To 90 Step 1
Response.Write "<a href='?alfabe=" & Chr(b) &"'>" & Chr(b) &"</a> "
Next

' MYSQL DATABASE BAĞLANTIMIZI AÇALIM !
Set db = Server.CreateObject("adodb.connection" )
db.Open = "driver={mysql odbc 3.51 driver}; server=localhost; UID=Mustafa; pwd=Kaan; db=KAMIŞ;"
' MYSQL DATABASE BAĞLANTIMIZI AÇTIK !

' Üyeler Adında Tablomuz Olsun ve Bağlanalım
Set uye=db.Execute("Select nick From uyeler where Left(nick,1) Like '"&alfabe&"'")

' Buradaki Left(nick,1) 1. Sayı veya Harfi Almak Için Kullanılmaktadır.
' Örneğin Nick Kaan Olsun Left(nick,1) = K Olarak Çıktı Verecektir.

' Kayıt Yoksa Hata Versin;
If uye.eof Then

' Hata Mesajı
response.write "<br>"&alfabe&" Harfinde (sayısında) Kullanıcı Bulunmamaktadır."
End If

' Çıktıyı Yazdırıyoruz !
Response.Write "<br>"

do while not uye.eof
Response.Write "<br>"&uye("nick")&""
uye.MoveNext
Loop

' Açtığımızıda Kapatalım Bari : )
uye.Close : Set uye = Nothing

'|=======================================|'
'|Iyı Çalışmalar, |'
'| Mustafa Kaan KAMIŞ |'
'| msn@kaankamis.info |'
'| 22 Temmuz 2008 02:30 |'
'|=======================================|'

%>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x