Üye Kayıt Üye Giriş

Combo Kutusunu Veritabanındaki Bilgilerle Doldurma


Combo Kutusunu Veritabanındaki Bilgilerle Doldurma

 
' Değiştirmeniz gereken yerler
' Veritabanı adres: 127.0.0.1
' Veritabanı adı: veritabani
' SQL İfadesi: SELECT * FROM Kategoriler
' Combo Kutusu Adı: lstKategoriler
' Tablodaki Alan Adı: kategori

Dim Baglanti As SqlConnection = New SqlConnection(server=(127.0.0.1);database=veritabani;trusted_connection=true)

Dim SQLstring As String
SQLstring = "SELECT * FROM Kategoriler"

Dim SQLcom As SqlCommand = New SqlCommand(SQLstring, Baglanti)
Baglanti.Open()

Dim SQLRead As SqlDataReader = SQLCom.ExecuteReader
Do While SQLRead.Read
lstKategoriler.Items.Add(SQLRead("kategori"))
Loop

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER