Üye Kayıt Üye Giriş

%100 Yerli Web Browser'ımız.


 %100 Yerli Web Browser'ımız.


'Copright by Zeki GÖRÜR
'Saat:14.44tarih 17/06/2011
'Güle güle kullanın misafirler,arkadaşlar.
Imports System.IO
Imports System.Net
Imports System.Text
Imports System.Windows.Forms
Public Class Form1
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Me.FormBorderStyle = Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedToolWindow
Me.buttonBack = New System.Windows.Forms.Button
Me.buttonForward = New System.Windows.Forms.Button
Me.buttonStop = New System.Windows.Forms.Button
Me.buttonHome = New System.Windows.Forms.Button
Me.buttonRefresh = New System.Windows.Forms.Button
Me.TextBox1 = New System.Windows.Forms.TextBox
Me.buttonSubmit = New System.Windows.Forms.Button
Me.WebBrowser1 = New System.Windows.Forms.WebBrowser
Me.SuspendLayout()
'
'buttonBack
'
Me.buttonBack.Location = New System.Drawing.Point(12, 12)
Me.buttonBack.Name = "buttonBack"
Me.buttonBack.Size = New System.Drawing.Size(75, 23)
Me.buttonBack.TabIndex = 0
Me.buttonBack.Text = "Geri"
Me.buttonBack.UseVisualStyleBackColor = True
'
'buttonForward
'
Me.buttonForward.Location = New System.Drawing.Point(93, 12)
Me.buttonForward.Name = "buttonForward"
Me.buttonForward.Size = New System.Drawing.Size(75, 23)
Me.buttonForward.TabIndex = 1
Me.buttonForward.Text = "İleri"
Me.buttonForward.UseVisualStyleBackColor = True
'
'buttonStop
'
Me.buttonStop.Location = New System.Drawing.Point(174, 12)
Me.buttonStop.Name = "buttonStop"
Me.buttonStop.Size = New System.Drawing.Size(75, 23)
Me.buttonStop.TabIndex = 2
Me.buttonStop.Text = "Durdur"
Me.buttonStop.UseVisualStyleBackColor = True
'
'buttonHome
'
Me.buttonHome.Location = New System.Drawing.Point(255, 12)
Me.buttonHome.Name = "buttonHome"
Me.buttonHome.Size = New System.Drawing.Size(75, 23)
Me.buttonHome.TabIndex = 3
Me.buttonHome.Text = "Giriş"
Me.buttonHome.UseVisualStyleBackColor = True
'
'buttonRefresh
'
Me.buttonRefresh.Location = New System.Drawing.Point(336, 12)
Me.buttonRefresh.Name = "buttonRefresh"
Me.buttonRefresh.Size = New System.Drawing.Size(75, 23)
Me.buttonRefresh.TabIndex = 4
Me.buttonRefresh.Text = "Yenile"
Me.buttonRefresh.UseVisualStyleBackColor = True
'
'TextBox1
'
Me.TextBox1.Location = New System.Drawing.Point(12, 41)
Me.TextBox1.Name = "TextBox1"
Me.TextBox1.Size = New System.Drawing.Size(399, 20)
Me.TextBox1.TabIndex = 5
Me.TextBox1.Text = "vvv.google.comu"
'buttonSubmit
'
Me.buttonSubmit.Location = New System.Drawing.Point(417, 12)
Me.buttonSubmit.Name = "buttonSubmit"
Me.buttonSubmit.Size = New System.Drawing.Size(75, 49)
Me.buttonSubmit.TabIndex = 6
Me.buttonSubmit.Text = "&Git"
Me.buttonSubmit.UseVisualStyleBackColor = True
'
'WebBrowser1
'
Me.WebBrowser1.Location = New System.Drawing.Point(12, 67)
Me.WebBrowser1.MinimumSize = New System.Drawing.Size(20, 20)
Me.WebBrowser1.Name = "WebBrowser1"
Me.WebBrowser1.Size = New System.Drawing.Size(655, 427)
Me.WebBrowser1.TabIndex = 7
'
'Form1
'
Me.AutoScaleDimensions = New System.Drawing.SizeF(6.0!, 13.0!)
Me.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font
Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(679, 506)
Me.Controls.Add(Me.WebBrowser1)
Me.Controls.Add(Me.buttonSubmit)
Me.Controls.Add(Me.TextBox1)
Me.Controls.Add(Me.buttonRefresh)
Me.Controls.Add(Me.buttonHome)
Me.Controls.Add(Me.buttonStop)
Me.Controls.Add(Me.buttonForward)
Me.Controls.Add(Me.buttonBack)
Me.Name = "Form1"
Me.Text = "YerliBrowser V.0.1"
Me.ResumeLayout(False)
Me.PerformLayout()

buttonBack.Enabled = False
buttonForward.Enabled = False
buttonStop.Enabled = False
End Sub

Private Sub buttonBack_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles buttonBack.Click
WebBrowser1.GoBack()
TextBox1.Text = WebBrowser1.Url.ToString()
End Sub

Private Sub buttonForward_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles buttonForward.Click
WebBrowser1.GoForward()
TextBox1.Text = WebBrowser1.Url.ToString()
End Sub

Private Sub buttonStop_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles buttonStop.Click
WebBrowser1.Stop()
End Sub

Private Sub buttonRefresh_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles buttonRefresh.Click
WebBrowser1.Refresh()
End Sub

Private Sub buttonHome_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles buttonHome.Click
WebBrowser1.GoHome()
TextBox1.Text = WebBrowser1.Url.ToString()
End Sub

Private Sub buttonSubmit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles buttonSubmit.Click
WebBrowser1.Navigate(TextBox1.Text)
End Sub

Private Sub WebBrowser1_CanGoBackChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles WebBrowser1.CanGoBackChanged
If WebBrowser1.CanGoBack = True Then
buttonBack.Enabled = True
Else
buttonBack.Enabled = False
End If
End Sub

Private Sub WebBrowser1_CanGoForwardChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles WebBrowser1.CanGoForwardChanged
If WebBrowser1.CanGoForward = True Then
buttonForward.Enabled = True
Else
buttonForward.Enabled = False
End If
End Sub

Private Sub WebBrowser1_DocumentCompleted(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.WebBrowserDocumentCompletedEv entArgs) Handles WebBrowser1.DocumentCompleted
buttonStop.Enabled = False
End Sub

Private Sub WebBrowser1_Navigated(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.WebBrowserNavigatedEventArgs) Handles WebBrowser1.Navigated
TextBox1.Text = WebBrowser1.Url.ToString()
Me.Text = WebBrowser1.DocumentTitle.ToString()
End Sub

Private Sub WebBrowser1_Navigating(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.WebBrowserNavigatingEventArgs ) Handles WebBrowser1.Navigating
buttonStop.Enabled = True
End Sub
Friend WithEvents buttonBack As System.Windows.Forms.Button
Friend WithEvents buttonForward As System.Windows.Forms.Button
Friend WithEvents buttonStop As System.Windows.Forms.Button
Friend WithEvents buttonHome As System.Windows.Forms.Button
Friend WithEvents buttonRefresh As System.Windows.Forms.Button
Friend WithEvents TextBox1 As System.Windows.Forms.TextBox
Friend WithEvents buttonSubmit As System.Windows.Forms.Button
Friend WithEvents WebBrowser1 As System.Windows.Forms.WebBrowser
End Class

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x