Üye Kayıt Üye Giriş

Güvenlik Kodu (Captcha) Oluşturma Sınıfı


Güvenlik Kodu (Captcha) Oluşturma Sınıfı

class Captcha
{
    protected $value;
    protected $image_name;
 
    public function __construct( $image_name )
    {
        $this->image_name = $image_name;
    }
 
    public static function createNumber( $length = 4 )
    {
        $num = "";
        for ( $i = 0; $i < $length; $i++ )
        {
            $r = mt_rand( 0, 9 );
            $num = $num.$r;
        }
        return $num;
    }
 
    public static function createString( $length = 4 )
    {
        $val = "";
        $values = "abcdefghijklmnopqrstuvwyz";
        for ( $i = 0; $i < $length; $i++ )
        {
            $r = mt_rand( 0, 24 );
            $val = $val.$values[$r];
        }
        return $val;        
    }
 
    public function setValue( $value )
    {
        $this->value = $value;
    }
 
    public function getValue( )
    {
        return $this->value;
    }
 
    public function showImage( $channel = null )
    {
        $im = imageCreate( 160, 60 );
        $white = imagecolorallocate( $im, 255, 255, 255 );
        $black = imagecolorallocate( $im, 0, 0, 0 );
 
        $intensity = rand ( 200, 230 );
 
        if ( !$channel )
        {
            $channel = rand ( 1, 3 );
        }
        $ratio = rand ( 80, 100 );
 
        switch ( $channel )
        {
                case 1:
                        $colorBgR = $intensity * $ratio / 100;
                        $colorBgG = $intensity * ( 100 - $ratio ) / 100;
                        $colorBgB = 0;
 
                        for ( $i = 0; $i < 5; $i++ )
                        {
                                $shift = rand( 100 - ( $i+1)*3, 100 + ( $i+1)*3 );
                                $new = $shift * $colorBgR / 100;    
 
                                $bgColors[] = iMagecolorallocate( $im, $new, $intensity-$new, 0 );
                        }
 
                        for ( $i = 0; $i < 3; $i++ )
                        {
                                $shift = rand( 100 - ( $i+1)*7, 100 + ( $i+1)*7 );
                                $new = $shift * $colorBgR / 100;    
 
                                $bgColors[] = iMagecolorallocate( $im, $intensity-$new, $new, 0 );
                        }
                break;
 
                case 2:
                        $colorBgG = $intensity * $ratio / 100;
                        $colorBgB = $intensity * ( 100 - $ratio ) / 100;
                        $colorBgR = 0;
 
                        for ( $i = 0; $i < 5; $i++ )
                        {
                                $shift = rand( 100 - ( $i+1)*3, 100 + ($i+1)*3 );
                                $new = $shift * $colorBgR / 100;    
 
                                $bgColors[] = iMagecolorallocate( $im, 0, $new, $intensity-$new );
                        }
 
                        for ( $i = 0; $i < 3; $i++ )
                        {
                                $shift = rand( 100 - ( $i+1)*7, 100 + ( $i+1)*7 );
                                $new = $shift * $colorBgR / 100;    
 
                                $bgColors[] = iMagecolorallocate( $im, 0 , $intensity-$new, $new );
                        }
 
                case 3:
                        $colorBgB = $intensity * $ratio / 100;
                        $colorBgR = $intensity * ( 100 - $ratio ) / 100;
                        $colorBgG = 0;
 
                        for ( $i = 0; $i < 5; $i++ )
                        {
                                $shift = rand( 100 - ( $i+1)*3, 100 + ( $i+1)*3 );
                                $new = $shift * $colorBgR / 100;    
 
                                $bgColors[] = iMagecolorallocate( $im, $intensity-$new, 0, $new );
                        }
 
                        for ( $i = 0; $i < 3; $i++ )
                        {
                            // to make it harder do symmetric range ^^ 
                                $shift = rand( 100 , 100 + ( $i+1)*20 );
                                $new = $shift * $colorBgR / 100;    
 
                                $bgColors[] = iMagecolorallocate( $im, $new , 0, $intensity-$new );
                        }
                break;
        }
 
 
 
 
        $bgColor = imagecolorallocate( $im, $colorBgR, $colorBgG, $colorBgB );
 
 
        for ( $i = 0; $i < strlen( $this->value ); $i++ )
        {
            $rotate = rand(-15, 15);
 
            $fontSize = rand(28, 36);
            imagettftext($im, $fontSize ,$rotate , 10+$i*31, 50, $black, "impact.ttf",$this->value[$i] ); 
        }
 
 
 
 
        for ( $i = 0; $i < 160; $i++ )
        {
                for ( $j = 0; $j  < 60; $j++ )
                {
                        $pos = rand( 0, 7 );
 
                        if ( imagecolorat( $im, $i, $j ) == $black )
                        {
                                $pos = rand( 6, 7 );
 
 
 
                                imagesetpixel( $im, $i, $j, $bgColors[$pos] );
                        }
                        else
                        {
                                imagesetpixel( $im, $i, $j, $bgColors[$pos] );
                        }
                }
        }
 
        imagejpeg( $im, "images/".$this->image_name.".jpg" );
        imagedestroy( $im );
        echo" <img src='/images/".$this->image_name.".jpg' style='border: 1px solid #000;' width='160' >";
    }
}
 

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x