Üye Kayıt Üye Giriş

Fotoğraflar için multiupload script


Fotoğraflar için multiupload script

 

<p align="center"><font color="#FF0000" face="Tahoma" size="2">
<a title=" Fotoğraflar için multiupload script" href="/kategoriler.php?id=58&sayfa=2" style="text-decoration: none">
<font color="#FF0000">&nbsp;Fotoğraflar için multiupload script</font></a></font></p>
<p><font face="Tahoma" size="2"><br>
&lt;?php<br>
<br>
<br>
/* <br>
|*****************************************************************************|
<br>
| Proje Adi : Multiupload Formu | <br>
| Dosya Adi : index.php | <br>
| Aciklama : Kullanım açıklamalarını okuyunuz | <br>
| | <br>
|-----------------------------------------------------------------------------|
<br>
| Kodlama | <br>
|-----------------------------------------------------------------------------|
<br>
| Kodlama (c) 2010 by ksabitk | <br>
| | <br>
|-----------------------------------------------------------------------------|
<br>
| | <br>
| Kullanım: | <br>
| kodu istediğiniz dizine atın ve bu dizin içinde | <br>
| resimler adında klasör açıp, klasöre CHMOD 777 değeri verin | <br>
| | <br>
|*****************************************************************************|
<br>
*/ <br>
<br>
<br>
if(empty ($_POST['gonder']) ) {<br>
<br>
?&gt;<br>
&lt;form action=&quot;&lt;? echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?&gt;&quot; enctype=&quot;multipart/form-data&quot;
method=&quot;post&quot;&gt;<br>
<br>
&lt;input type=&quot;file&quot; name=&quot;resimler[]&quot;&gt;&lt;br&gt;<br>
&lt;input type=&quot;file&quot; name=&quot;resimler[]&quot;&gt;&lt;br&gt;<br>
&lt;input type=&quot;file&quot; name=&quot;resimler[]&quot;&gt;&lt;br&gt;<br>
&lt;input type=&quot;file&quot; name=&quot;resimler[]&quot;&gt;&lt;br&gt;<br>
<br>
<br>
<br>
&lt;input type=&quot;submit&quot; name=&quot;gonder&quot; value=&quot;gonder&quot;&gt;<br>
&lt;/form&gt;<br>
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;mailto:ksabitk@hotmail.com&quot;&gt;ksabitk@hotmail.com&lt;/a&gt; <br>
<br>
<br>
&lt;?php<br>
<br>
<br>
<br>
}else{<br>
<br>
<br>
/* resimler klasörüde dahil tam url yi aşağıya yaz */<br>
$a0 = &quot;resimler&quot;; <br>
<br>
<br>
$a = $_FILES['resimler']['name'][0];<br>
$b = $_FILES['resimler']['name'][1];<br>
$c = $_FILES['resimler']['name'][2];<br>
$d = $_FILES['resimler']['name'][3];<br>
<br>
<br>
if($a!==&quot;&quot;) { $x=array($a); } <br>
if($b!==&quot;&quot;) { array_push($x,$b); } <br>
if($c!==&quot;&quot;) { array_push($x,$c);} <br>
if($d!==&quot;&quot;) { array_push($x,$d); } <br>
<br>
<br>
<br>
$a=count($x);<br>
<br>
<br>
<br>
/* yüklenen resimlere 1 arttırarak isim ver ( veritabanı için lazım olabilir)*/<br>
$m=0;<br>
$m=$n+1; <br>
$n=1;<br>
<br>
<br>
$i=0;<br>
<br>
echo &quot;&lt;a href='index.php'&gt;Yükleme sayfasına dön&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href='mailto:ksabitk@hotmail.com'&gt;ksabitk@hotmail.com&lt;/a&gt;&quot;;
<br>
<br>
while ($i&lt;$a) { <br>
<br>
if(is_uploaded_file($_FILES['resimler']['tmp_name'][$i]))<br>
{<br>
if(move_uploaded_file($_FILES['resimler']['tmp_name'][$i],&quot;resimler/&quot;.$x[$i]))<br>
{<br>
<br>
<br>
<br>
$cikti1=&quot;&lt;img src='&quot;.$a0.&quot;/&quot;.$x[$i].&quot;' name='&quot;.$n++.&quot;'&gt;&lt;br&gt;&quot;;<br>
$cikti2=&quot;&lt;input type='text' name='&quot;.$n++.&quot;' value='&quot;.$a0.&quot;/&quot;.$x[$i].&quot;' size='80'
onmouseover='select()'&gt;&lt;br&gt;&quot;;<br>
<br>
echo &quot;&lt;hr&gt;\n&lt;center&gt;\n&quot;.$cikti1.&quot;\n&lt;br&gt;&quot;;<br>
echo &quot;\n&quot;.$cikti2.&quot;\n&lt;hr&gt;\n&lt;/center&gt;\n&quot;;<br>
<br>
<br>
}<br>
else<br>
{<br>
echo &quot;hata!&lt;br&gt;&lt;a href='index.php'&gt;Geri Dön&lt;/a&gt;&quot;;<br>
}<br>
}<br>
$i++;<br>
}<br>
}<br>
?&gt;</font></p>
 

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x