Üye Kayıt Üye Giriş

Sitenize Veya Blogunuza Varmısın Yokmusun Oyunu


Sitenize Veya Blogunuza Varmısın Yokmusun Oyunu

 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="640" height="480">
<param name="movie" value="http://www.flash.gen.tr/files/filess/varmisin1.swf">
<param name="quality" value="high">
<param name="menu" value="false">
<embed src="http://www.flash.gen.tr/files/filess/varmisin1.swf" width="640" height="480" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" menu="false"></embed>
</object>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x