Üye Kayıt Üye Giriş

Matrix üzerınde dört işlem


 Matrix üzerınde dört işlem


#include <iostream.h>
#include <stdio.h>

void MAdd(int A[3][3], int B[3][3], int C[3][3])
{
for(int i=0;i<3;i++)
for(int j=0;j<3;j++)
{
C[i][j]=A[i][j]+B[i][j];
}

}

void MSub(int A[3][3], int B[3][3], int C[3][3])
{
for(int i=0;i<3;i++)
for(int j=0;j<3;j++)
{
C[i][j]=A[i][j]-B[i][j];
}

}

void MMult(int A[3][3], int B[3][3], int C[3][3])
{
int s;
for(int i=0;i<3;i++)
for(int j=0;j<3;j++)
{
s = 0;
for(int k = 0; k<3; k++)
s = s + A[i][k]*B[k][j];
C[i][j] = s;
}

}

void MMult_vs_k(int A[3][3], int k, int B[3][3])
{
for(int i=0;i<3;i++)
for(int j=0;j<3;j++)
{
B[i][j] = A[i][j]*k;
}

}


void FuncPrint(int A[3][3])
{
for(int i=0;i<3;i++)
{
for(int j=0;j<3;j++)
{
printf("%d ", A[i][j]);
}
printf("\n");
}
}

int main()
{
int A[3][3]={{5,2,6},{10,4,1},{7,3,2}};
int B[3][3]={{3,6,-1},{-1,-2,0},{2,1,3}};
int C[3][3],D[3][3],E[3][3],F[3][3],H[3][3],G[3][3];


MMult_vs_k(B, 2, D);
printf("\nD=\n");
FuncPrint(D);

MSub(A,B,E);
printf("\nE=\n");
FuncPrint(E);

MMult(E,A,F);
printf("\nF=\n");
FuncPrint(F);

MAdd(F,D,H);
printf("\nH=\n");
FuncPrint(H);return 0;


}D=
6 14 -4
2 2 -4
0 2 6

E=
2 -8 5
-1 1 1
-2 -2 -3

F=
0 -23 14
-7 2 -4
-4 1 -4
H=
6 -9 10
-5 4 -8
-4 3 2
D=
6 14 -4
2 2 -4
0 2 6
E=
2 -8 5
-1 1 1
-2 -2 -3
F=
0 -23 14
-7 2 -4
-4 1 -4

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x