Üye Kayıt Üye Giriş

Basit Bir Bakkal Programı


Basit Bir Bakkal Programı


(* Basit Bir Bakkal Programı Yapalım *)
(* Müşterilerin Adını,Soyadını,TelefonNumarası,ve Borcunu Yazıdıralım *)
(* Coded by Rawkmetal - Rawkmetal@Linuxmail.org *)

Uses crt;

Type

Bilgi=record
tel:integer;
borc:integer;
ad:string[40] (* 40 karekterde sınırladık *)
soyad:string[40]
end;

Var
ch:char;
deg:bilgi;
dosya:file of bilgi;

Begin
assign(dosya',bakkal.dat');
rewrite(dosya); (* Dosyamızı Açıyoruz bakkal.dat'ı *)
ch:='e';
while ch<>'h' do
Begin
writeln;
writeln('Müşteri Tel : ');readln(deg.tel);
writeln('Müşteri Borcu :');readln(deg.borc);
writeln('Müşteri İsmi :');readln(deg.ad);
writeln('Müşteri Soyisim :');readln(deg.soyad);

seek(dosya,deg.no);
write(dosya.deg);
writeln('Diğer Kayıtlara Bakmak İstermisiniz : ');
readln(ch);
end;
writeln;
close(dosya); (* yukarda actıgımız dosyayı kapatıyoruz *)
end.
 

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER