Üye Kayıt Üye Giriş

HTML Olaylar


HTML Olaylar


 

HTML4 ile gelen diğer bir özellik te bir olay olduğu anda döküman içerisinde kodlar ile o sırada neler yapılacağını belirtebilmektir. Örneğin sayfa yüklenirken, üzerine gelindiğinde, tıklandığı gibi olay parametreleri mevcuttur.

 

Pencere Olayları

 

Sadece body ve frameset etiketleri içerisinde geçerlidir..

Parametre

Değer

Açıklama

onload

script

Döküman yüklenirken çalıştırılacak olan script.

onunload

script

Dökümandan ayrılıken çalıştırılacak olan script.


 

Form Öğe Olayları

 

Sadece form etiketi içerisinde geçerlidir.

Parametre

Değer

Açıklama

onchange

script

Öğe değişirken çalıştırılacak olan script.

onsubmit

script

Submit'e tıklandığında çalıştırılacak olan script.

onreset

script

Form sıfırlandığında çalıştırılacak olan script.

onselect

script 

Öğe seçildiğinde çalıştırılacak olan script.

onblur

script 

Öğeden ayrılınca çalıştırılacak olan script.

onfocus

script 

Öğe seçilince çalıştırılacak olan script.


 

Klavye Olayları

 

base, bdo, br, frame, frameset, head, html, iframe, meta, param, script, style, ve title elements içerisinde geçerli değildir.

Parametre

Değer

Açıklama

onkeydown

script 

Bir tuş basılı tutulduğunda yapılacak olanlar.

onkeypress

script 

Bir tuşa basılıp bırakıldığına yapılacak olanlar.

onkeyup

script 

Bir tuş bırakıldığında yapılacak olanlar.


 

Mouse Olayları

 

base, bdo, br, frame, frameset, head, html, iframe, meta, param, script, style, ve title elements içerisinde geçerli değildir.

Parametre

Değer

Açıklama

onclick

script 

Tıklandığında yapılacak olanlar.

ondblclick

script 

Çift tıklandığında yapılacak olanlar.

onmousedown

script 

Bir mouse tuşu basılı tutulduğunda yapılacak olanlar.

onmousemove

script 

Mouse işaretçisi hareket ettirildiğinde yapılacak olanlar.

onmouseout

script

Mouse işaretçisi bir öğeden ayrıldığında yapılacak olanlar.

onmouseover

script

Mouse işaretçisi bir öğenin üzerine geldiğinde yapılacak olanlar.

onmouseup

script 

Mouse butonu bırakıldığında yapılacak olanlar.

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x