Üye Kayıt Üye Giriş

HTML Sitede Nitelikler


HTML Sitede Nitelikler


 

Merkezi Parametreler
 

base, head, html, meta, param, script, style, ve title elements'lerde geçerli değildir.

Parametre

Değer

Açıklama

class

class_rule veya style_rule

Öğenin sınıfı

id

id_name

Öğeler için özgün ID (tanımlama)

style

style_definition

Tek satırlık stil tanımı

title

tooltip_text 

Tool tip açıklama stili (Üzerine gelindiğinde çıkan sarı zeminli metin)


 

Dil Parametreleri
 

base, head, html, meta, param, script, style, ve title elements'lerde geçerli değildir.

Parametre

Değer

Açıklama

dir

ltr | rtl

Metin yönünü belirtme

lang

language_code

Dil kodu


 

Klavye Parametreleri
 

Parametre

Değer

Açıklama

accesskey

character

Bir öğeye erişmek için bir kısayol belirtme

tabindex

number

Bir öğe için tab sekme sırasını belirtme

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER