Üye Kayıt Üye Giriş

ASP Kodları Kullanarak Access Veritabanı Oluşturmak, Veritabanı İçerisine Tablo Oluşturmak ve Veritabanında Bulunan Tabloyu Silmek


ASP Kodları Kullanarak Access Veritabanı Oluşturmak, Veritabanı İçerisine Tablo Oluşturmak ve Veritabanında Bulunan Tabloyu SilmekVeritabanı Oluşturma

Veritabanı Oluşturmak İçin ADOX Nesnesi Kullanılmaktadır. ADOX Nesnesi Oluşturup Veritabanımızı Oluşturacak Kodları Yazalım;<%
Set objADOX = Server.CreateObject("ADOX.Catalog")
objADOX.Create "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="& Server.MapPath("db/Dosyaadı.mdb") &"; Jet OLEDB:Engine Type=5;"
Set objADOX = Nothing
%>

İlk Olarak ADOX Nesnesini Oluşturup, Veritabanının Oluşacağı Yeri ve Veritabanı ismini Belirttik. Burada Kalın Yazılan Yolu Veritabanınızın Oluşmasını İstediğiniz Yer İle Değiştirin. KODLARI ASP Şeklinde Kayıt Edip Çalıştırdığınızda Yeni Veritabanınız Belirttiğiniz Klasöre Oluşacaktır. Kullandığımız Koddaki Engine Type = 5 Bölümü Access 2000 Veri Tabanı Biçimini İfade Etmektedir. Diğer Veritabanı Türleri;

·         Engine Type = 5 // Access 2000

·         Engine Type = 4 // Access 95

·         Engine Type = 3 // Access 2.0

·         Engine Type = 2 // Access 1.0

Veritabanı Oluşturmak İçin En Mantıklısı ACCESS 2000(Engine Type 5) Türünü Kullanarak Oluşturmaktır.

Tablo Ekleme

Tablo Eklemek İçin İlk Önce Bağlantı Nesnemizi Oluşturalım;

<%
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("db/veritabanıadı.mdb")
%>

Bağlantı Kodlarını Oluşturduk. Tablo Eklerken Kullanacağınız Kod Şu Şekildedir:

<%
objConn.Execute("Create TABLE TabloAdı (Değer1 AlanTürü, Değer2 AlanTürü)")
objConn.Close : Set objConn = Nothing
%>

Bu Şekilde Veritabanına Tablo Ekleyebilirsiniz. ASP İle Tablo Eklerken Kullanabileceğiniz Alan Türleri Ve Anlamları Şunlardır;

 -   AutoIncrement = Otomatik Sayı

 -    TEXT = Metin

 -   MEMO = Not

 -    NUMERIC = Sayı

 -    DATETIME = Tarih/Saat

 -     BIT = Evet/Hayır

Veritabanı İçin Örnek Bir Tablo Hazırlayalım;

<%
objConn.Execute("Create TABLE tblDeneme (ID AutoIncrement, Baslik TEXT, Icerik MEMO)")
%>

Gördüğünüz Gibi Tek Satırlık Kod İle Veritabanınıza Tablo Ekleyebiliyorsunuz. Kodları Çalıştırdığınızda Veritabanınıza TbldenemeAdlı Tablo Oluştuğunu Göreceksiniz. Bu Tablonun Sütunları ve Biçimleri Şu Şekilde Olacaktır:

      -  ID:Otomatik Sayı

          ---     Baslik: Metin

     --  Icerik: Not

Bu Şekilde ASP Kodları İle Veritabanı Oluşturabilir ve Veritabanına tablo oluşturabilirsiniz. Bu İşi Form Kullanarak Otomatik Hale De Getirebilirsiniz (Örneğin Formdan Bilgi Alıp Ona Göre Veritabanı/Tablo Oluşturmak Ya da Querystring İle Adres Satırından Gelen İsme Göre Veritabanı Oluşturmak Gibi).

 

ASP ile veritabanı ve tablo oluşturabildiğiniz gibi, veritabanı ve tabloları da silebilirsiniz.


Tablo Silmek

Tablo silmek için DROP Table SQL sözcüğü kullanılır. Tablonun içindeki veriler dahil tabloyu tamamen siler. Kullanımı şu şekildedir:

<% objConn.Execute("DROP Table tblDeneme") %>

Kodu Çalıştırdığınızda tblDenemeAdlı Tablonun Verileri Dahil Tamamı Silinecektir.

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER