Üye Kayıt Üye Giriş

Asp Web Sitesi Projesi


not: *** şeklinde altı yeşille yazdıklarım yorumdur
 
 
            Yapacağımız site için ben 4 sayfa belirledim. Bunlar: Main Page(default.asp), Donanım Parçaları(Hardwares), Sipariş(Order), İletişim(Contact). Ve bunlara ek olarak birde yönetim sayfamız(Admin) olacak ki login işlemi yaptığımızda bu sayfada işlemler yapabilelim. Yönetim sayfamızda Ana sayfada gördüğünüz Haberler(News) başlığı altında bulunan haberlere ekleme, eklenmiş haberi yayınlama , yayından kaldırma ve silme işlemleri yapacağız.
            Bunlara ek olarak bütün işlemler için kullanacağımız veritabanı bağlantısı için gerekli ayarların bulunacağı config.asp sayfamız olacak.

 

 
Config.asp Sayfası Kodları:
 
<%
dim baglanti,yol not: *** baglantı ve yol cümlesi tanımlıyoruz
yol=server.mappath("db1.mdb") not: *** yol cümlesinde veritabanımızın yerini işaret ediyoruz
set baglanti=server.createobject("adodb.connection") not: ***baglanti nesnesi yaratıyoruz
baglanti.open "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source="&yol not: ***baglantıyı actık
%>

 

 
  
           
            
Default.asp Sayfası Kodları: 
 
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
<!--#include file="config.asp"--> not: *** baglantı ayarlarının bulundugu config.asp sayfasındaki kodları sanki burada varmış gibi gösterdik 
 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>ACAN COMPUTER HARDWARES</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<style type="text/css">
<!--
.style1 {color: #999999}
.style2 {
      font-size: 24px;
      color: #990000;
      font-weight: bold;
}
-->
</style>
</head>
 
<body>
<center>
<table width="800" height="226" border="0">
 <tr>
    <td height="120" colspan="3"><img src="images/logo.jpg" width="800" height="120"></td>
    </tr>
 <tr>
    <td width="685" valign="top" bgcolor="#3399FF"><p align="center" class="style2">NEWS</p>
      <% not: *** haberleri çekmeye başlıyoruz
set news=server.createobject("adodb.recordset") not: ***news adında bir küme oluşturduk
sql="select * from news where onay=true" not: ***veritabanından onaylanmış olan haberleri cekmek için gerekli sql cümlecigini oluşturduk
news.open sql,baglanti,1,3 not: ***ve kümemizi onaylanmış haberlerle doldurduk
%>
      <table width="634" border="0" > not: *** şimdi bu haberleri bir düzen içerisinde ana sayafada gösterebilmek için kendar kalınlıgı 0 olan bir tablo oluşturduk
        <%do while not news.eof%> not: *** haberlerin her birini teker teker alıp bitirene kadar bu işlemleri yap kodunu koyduk
        <tr>
         
            <li>
              <%response.write news("newnews")%> not: ***news kümesindeki haberi yazdırıyoruz
            </li>
         
        </tr>
        <%
news.movenext
loop
news.close
%> not: *** ve bi sonraki habere geçioyoruz yukarda do while ile girdigimiz kodun devamı olan bu döngü anasayfaya cekilen her haberden sonra bi haber atlamaya yarıyor yani diger habere geçiyoruz
      </table></td>
    <td width="171" height="203" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style2">
      <p>
        <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="147" height="34">
            <param name="BGCOLOR" value="">
            <param name="movie" value="button1.swf">
            <param name="quality" value="high">
            <embed src="button1.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="147" height="34" ></embed>
        </object>
      </p>
      <p align="center">
        <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="147" height="34">
          <param name="movie" value="button2.swf">
          <param name="quality" value="high">
          <embed src="button2.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="147" height="34" ></embed>
        </object>
      </p>
      <p align="center">
        <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="147" height="34">
          <param name="movie" value="button3.swf">
          <param name="quality" value="high">
          <embed src="button3.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="147" height="34" ></embed>
        </object>
      </p>
      <p align="center">
        <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="147" height="34">
          <param name="movie" value="button5.swf">
          <param name="quality" value="high">
          <embed src="button5.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="147" height="34" ></embed>
        </object>
      </p>
 
<% if session("giris") = "tamam" then %> not: *** burada kullandıgımız kod aspde session dedigimiz konu ile ilgilidir. Yani login işlemini gercekleştirdigimizde bir nesne yarattığımızı düşünün ve bu nesne giriş dogru yapılırsa tamam diye bir kelimeye eşitleyip ayarlıyoruz login kısmını admin sayfasında daha geniş anlatacagım.
<h3><a href="Admin.asp">Admin Page</a> not: *** eger giriş işlemi tamam ise sagdaki menumuzun altına admin sayfasına giriş için bir link ayacak
<p><a href="cik.asp">Logout</a></p></h3> not: *** bu linkte güvenli cıkış diye bildigimiz cıkış işlemi için gecerlidir. Yine bu konuyuda cik.asp sayfasını anlatırken daha geniş deyinecegim.
<%end if%> not: *** bitirdik.
    </div></td>
 </tr>
 
<tr>
    <td height="82" colspan="5" valign="top" bgcolor="#3399FF">
      <% not: *** bu kısım veritabanında bulunan daha önceden ekledigim donanım parçalarını cekmek içindir.
set hardwares=server.createobject("adodb.recordset") not: ***hardware adında bir küme oluşturduk
sql="select * from hardwares" not: *** veritabanımızdan bütün donanım parçalarını çekecek sql cümleciğimizi oluşturduk
hardwares.open sql,baglanti,1,3 not: *** ve kümemizi donanım parçalarıyla doldurduk
%>
<table border="0" width="800">
<%do while not hardwares.eof%> not: ***şimdi do while ile bu kümedeki son parçaya gelene kadar her birini teker teker yazdıracagız
 <a href="hardwares.asp"><img src="<%response.write hardwares("photos")%>" alt="<%=hardwares("compname")%>" width="95" height="130"></a> not: ***burada parçanın resmini çekiyoruz ve resmin üzerine geldiğimizde adı görünmesi için bir işlem yapıyoruz.
<%
hardwares.movenext not: *** bi sonraki parcaya geciyoruz
loop
hardwares.close
%>
</table>
      </td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#990000">
    <td height="30" colspan="3"><div align="center" class="style1">
      <form id="form1" name="form1" method="post" action="Admin.asp"> not: *** form oluşturduk ve bu formu admin.asp sayfasına login olabilmek için kullanacagız
        <label>Username:
          <input type="text" name="username" />
        </label>
        Password:
 <label>
 <input type="password" name="password" />
 </label>
 <label>
 <input type="submit" name="Submit" value="Login" />
 </label>
      </form> not: ***formu kapatarak şifre ve kullanıcı adını admin sayfasına post ettik yani gönderdik. Bu kısmı login işlemi sırasında daha detaylı anlatacağım
      <p>Acan Hardware Components Company 2008-2009. All Rights Reserved by ACAN Company. </p>
    </div></td>
    </tr>
</table>
</center>
</body>
</html>

 

 
 
 
Sayfanın tamamını almadım sadece görmemiz gereken bu sayfada yaptığımız işlemi göstermek istiyorum. Veritabanından parçanın resmini acıklamasını ve fiyatını cekiyoruz.

 

 
Hardwares.asp Sayfası Kodları:
 
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
<!--#include file="config.asp"--> not: ***baglantı ayarlarımızı cekiyoruz
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>ACAN COMPUTER HARDWARES</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<style type="text/css">
<!--
.style1 {color: #999999}
.style2 {
      font-size: 24px;
      color: #990000;
      font-weight: bold;
}
.style5 {font-size: 14}
.style6 {font-size: 14px}
-->
</style>
</head>
 
<body>
<center>
<table width="800" height="437" border="0">
 <tr>
    <td height="120" colspan="2"><img src="images/logo.jpg" width="800" height="120"></td>
    </tr>
 <tr>
    <td width="649" height="286" valign="top" bgcolor="#0066CC"><div align="center">
         <p>
<%
set hardwares=server.createobject("adodb.recordset") not: *** hardwares adında bir küme oluşturduk
sql="select * from hardwares" not: *** bütün parçaları veritabanından çekmek için gerekli sql cümleciğimizi oluşturduk
hardwares.open sql,baglanti,1,3 not: *** ve kümemizi parçaları .ekerek doldurduk
%>
<table border="0"> not: *** düzenli görünmesi için bir tablo tasarladık
<tr>
<td class="style6">HARDWARE PHOTO</td>
<td class="style6">DESCRIPTION</td>
<td class="style6">PRICE</td>
</tr>
<%do while not hardwares.eof%> not: *** ve son parçaya kadar çekeceğimiz do while döngüsünü tekrar girdik
<tr>
<td class="style5"><a href="order.asp"><img src="<%response.write hardwares("photos")%>" alt="BUY" width="95" height="130"></a></td> not: ***resmi aldık
<td class="style5"><%=hardwares("description")%></td> not: *** açıklamayı aldık
<td class="style5"><%=hardwares("price")%></td> not: ***fiyatı aldık
</tr>
 
<%
hardwares.movenext not: ***ve bir sonraki parçaya geçtik
loop
hardwares.close
%></table></p>
  
    </div></td>
    <td width="147" valign="top"><p align="center">
      <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="147" height="34">
        <param name="BGCOLOR" value="">
        <param name="movie" value="button1.swf">
        <param name="quality" value="high">
        <embed src="button1.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="147" height="34" ></embed>
      </object>
    </p>
      <p align="center">
        <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="147" height="34">
          <param name="movie" value="button2.swf">
          <param name="quality" value="high">
          <embed src="button2.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="147" height="34" ></embed>
        </object>
</p>
      <p align="center">
        <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="147" height="34">
          <param name="movie" value="button3.swf">
          <param name="quality" value="high">
          <embed src="button3.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="147" height="34" ></embed>
        </object>
</p>
      <p align="center">
        <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="147" height="34">
          <param name="movie" value="button5.swf">
          <param name="quality" value="high">
          <embed src="button5.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="147" height="34" ></embed>
        </object>
</p>
      <p align="center">&nbsp;</p></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#990000">
    <td colspan="2"><div align="center" class="style1">Acan Hardware Components Company 2008-2009. All Rights Reserved by ACAN Company. </div></td>
    </tr>
</table>
</center>
</body>
</html>
 
 

 

 
 
Burada siparişle ilgili bilgilerin alınabilmesi için gerekli alanları yapıyoruz. Burada koyduğumuz “send to webmaster” butonu bizi bu bilgilerin kaydilmesi için buy.asp sayfasına yönlendirecek.
 
 
 
 
Gerekli bilgileri doldurduk ve “send to webmaster“ dedik. Şimdi order sayfamızda olanlara ve bu işlemi kaydetmek için neler oluyor bir bakalım.
 

 

<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
<!--#include file="config.asp"--> not: ***bağşantı ayarlarımızı aldık
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>ACAN COMPUTER HARDWARES</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<style type="text/css">
<!--
.style1 {color: #999999}
.style2 {
      font-size: 24px;
      color: #990000;
      font-weight: bold;
}
-->
</style>
</head>
 
<body>
<center>
<table width="800" height="437" border="0">
 <tr>
    <td height="120" colspan="2"><img src="images/logo.jpg" width="800" height="120"></td>
    </tr>
 <tr>
    <td width="649" height="286" valign="top" bgcolor="#0066CC"><div align="center">
      <p>&nbsp;</p>
       <p>Select a Hardware to Order </p>
      <p>
       <% not: *** veritabanına ekledigimiz donadım parçlarını bir kümeye çekiyoruz
            set hardwares=server.createobject("adodb.recordset")
            sql="select * from hardwares"
            hardwares.open sql,baglanti,1,3
       %>
       <table border="0">
       <form action="buy.asp" method="post"> not: ***butonumuzun göndereceği bilgileri bir form içine alıyoruz ve gördüğünüz gibi bu bilgileri buy.asp sayfasına post ediyoruz yani gönderiyoruz
          <div align="left"></div>
       
       <tr>
       <td><div align="left"><b>Name:</b></div></td>
       <td>
          <div align="center">
            <input type="text" name="name" />
            </div></td>
       </tr>
       <tr>
       <td><div align="left"><b>Surname:</b></div></td>
       <td>
          <div align="center">
            <input type="text" name="surname" />
            </div></td>
       </tr>
       <tr>
       <td><div align="left"><b>E-Mail:</b></div></td>
       <td>
          <div align="center">
            <input type="text" name="email" />
            </div></td>
       </tr>
       <tr>
       <td><div align="left"><b>Address:</b></div></td>
Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x