Üye Kayıt Üye Giriş

Grafik Tasarım Dersleri


 

Grafik Tasarım Dersleri

Grafik Tasarım

"GRAFİK TASARIM İLETİŞİME ANLAM KATAN SÜRECİN ADIDIR"

Design sözcüğü Latince kökenli ‘designare’den türemiştir; anlamı ‘bir şeye işaret etmektir’.
Etimolojik anlamda, uzakta olan bir şey işaret edilebilir; piktoral anlamda ise ‘de-sign’ birden fazla şeyin olduğu ortamda, yalnızca tek bir şeyi işaret edebilir.

Tasarlamak sözcüğü ile de; işaretlemek, iz bırakmak, not etmek, altını çizmek, damga vurmak, özgün olmak, biricik ve tek olmak, belirginleştirmek, ayrıştırmak eylemleri vurgulanıyor.

Grafik tasarım ise baskı ve çoğaltma tekniklerinden yaralanarak belirli bir konuyu görsel yoldan yaymak amacını güden görsel bir iletişim sanatıdır. Önemli olan mesajı yada kavramı olabildiğince açık, akılda kalıcı ve doğru biçimde izleyiciye görsel olarak sunmaktır.

başka bir şekilde tanımlayacak olursak, Grafik tasarım, baskı ve çoğaltma tekniklerinden yaralanarak belirli bir konuyu görsel yoldan yaymak amacını güden görsel bir iletişim sanatıdır. Önemli olan mesajı yada kavramı olabildiğince açık, akılda kalıcı ve doğru biçimde izleyiciye görsel olarak sunmaktır.

Günlük hayatımızda farkında olmasak da önemli bir yer tutan işaret ve semboller grafik tasarımın birer öğesidir. Bir bakıma semboller sanatıdır. Örneğin giysi etiketlerindeki, ambalajlardaki semboller insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştıran öğelerdir. İnternet sayfalarındaki ikonları örnek verebiliriz.

Görsel iletişim şeklinde oluşturulmuş mesajların işitsel iletişimden belirgin bir farkı ise kalıcılığıdır. Bu anlamda tasarımda görsel unsurlar bir bütünlüğe sahip olmalıdır.

Yaratıcılık başta olmak üzere, tüm bunları
yaparken, tasarlarken Grafik tasarım ilke ve elemanları tasarımcıya yol gösterirler;

Grafik tasarım elemanları:çizgi,biçimton,renk,doku,ölçü,yön’dür.

Tasarım ilkeleri;denge, Orantı ve Görsel Hiyerarşi, Devamlılık, Bütünlük’tür

Grafik Tasarım elemanları
1.Çizgi ;

*Tasarımın temel elemanlarından biri olan çizgi, mağara resimlerinden bu yana insanların görsel iletişimini sağlamada büyük rol oynamıştır. En eski uygarlıklardan beri mısır hiyeroglifleri, antik yunan vazo resimleri gibi uygarlığın en eski dönemlerinden beri çizgi kullanılmıştır. ve insanlık tarihi boyunca çizgi birçok sanatçının ve tasarımcının anlatım dili olmuştur. Pablo Picasso, Henri Matisse, Paul Klee, Jackson pollock gibi sanatçılar eserlerini sağlam çizgi ve desen anlayışıyla oluşturmuşlardır.

*Çizgiyi tasarımın bir elemanı olarak ele aldığımızda ise tasarım içersinde çizgi önemli bir elemandır. ve çizgi tasarlanan her ne olursa olsun tasarlanananın karakterini ortaya koyar. Çizgi bir noktanin birbirini izleyen hareketi ile meydana gelen geometrik bir ifadedir . Aynı zamanda desenin esas temelidir. Çizgi, genellikle tek boyutlu bir eleman olarak algılanır ve onu tanımlarken belirli bir uzunluk ve belirli bir genişliği koşul saymak ve onu sınırlamak mümkün değildir.

*Tasarımlarınızda çizgi elemanını kullanırken, çizgilerin neyi sembolize ettiğini bilerek kullanmalısınız. Aşağıda çizgiler ve sembolize ettikleri anlamlar;

Yatay çizgiler ; ufuk çizgisine paraleldir, sükunet ve statik bir ifadesi vardır.

Dikey çizgiler ; dikey objeler zeminden göğe doğru izleyenin bakışlarını yukarıya doğru çeker.

istikrar, kesinlik , saygınlık, güçlülük ifadesi vardır.

Eğik çizgiler ; kademe kademe yön değiştirirler, dalgalardan spiralllerden oluşan eğik çizkiler

vardır. yüzeyde bir hareket ve daha çok canlılık ifadesi verir, feminendir. Genellikle karmaşık duyguları ifade eder.

Zig-zag çizgiler ; seri bir hareketin ve heyecan hissinin ifadelenmesinde

Yay Çizgiler: zerafeti

Helezon çizgiler: Hareket,canlılık

Tasarımlarımızda çizgilerin sembolize ettiği anlamları bilerek bilinçli bir şekilde kullandığımızda, izleyiciye anlatmak istediğimizi daha doğru bir ifadeyle iletebiliriz. Aslında çizgi gibi tasarım elemanlarının sembolize ettiği anlamlar tamamen insan psikolojisinden kaynaklanan bir iletişimin ifades
Tasarımda Denge;

Tasarım, bir yandan içeriğinde sanatsal estetiği barındırırken soyutlanmış nesnelerin ve görsellerin bütünüdür. Diğer açıdan baktığımızda ise; psikoloji, matematik, pazarlama v.b. bilimsel olgulardan da yararlanır. Bu nedenle bir tasarımcının grafik tasarımcının bilmesi gereken temel prensipler vardır. Tasarım olması gereken bu kriterlere Denge/Balans (Balance), Ritm(Rhythm),Orantı(Proportion),Baskınlık(Dominance), Birlik(Unity) bir göz atarak başlayalım;

İlk olarak tasarım içerisinde denge/balans “balance” görsel öğelerin birbiriyle olan büyüklük, küçüklük, bakımından ve biçim/form oranının izleyenin gözünde estetik bir denge oluşturmasıdır. Kompozisyonu oluşturan resim, yazı ve illüstrasyonlar, dengeli bir biçimde yerleştirilerek kompozisyon oluşturulmalıdır.

Peki bu denge nasıl olmalı? Nasıl bir denge oluşturmalıyız ki göze hoş gelen, algı yönüne uygun bir tasarım elde edebilelim?

Dengeyi, asimetrik ve simetrik olmak üzere iki farklı açıda kurgulayabiliyoruz. Simetrik denge ile kurulmuş kompozisyonlardaki öğeler, birbirleriyle dikey ve yatay olarak veya köşegensel olarak birbirine paralellik gösterirler. İnsanı düşünün, anatomik olarak ortadan dikey olarak iki eşit parçaya ayırdığımızda sol ve sağ tarafta birbirinin aynısı kollar ve bacaklar, yüze gelince gözler, kulaklar birbiriyle eşit uzaklıktadırlar. Kompozisyonlarda da simetrik denge bu şekilde kurgulanır.

Simetrik denge izleyicinin gözünde estetik bir etki bıraktığı gibi, süreli yayınların tasarımlarında tekrarlanması, sıkıcı olabilir. Hani ilk ip baskı yaptığımız dönemleri hatırlarsak, ipi renk renk boyayıp, sonra kağıt üzerine yerleştirdikten sonra kağıdı ortadan ikiye katladığımızda ortaya çıkan baskı simetrik bir baskıdır. Tasarımda simetrik denge, göze estetik anlamda hoş gelebilir, fakat süreli yayınlarda sayfa tasarımında tekrarlanarak kullanılması sıkıcı bir etki yaratabilir. Resmiyetin, otoritenin vurgulana­cağı tasarımlarda tercih edilir. Diğer yandan simetri dürüst­lüğün, saygınlığın psikolojik simgesi olarak değerlendirebiliriz.
Asimetrik denge ise birbirine benzemeyen görsel öğeler arasında dinamik bir düzen sağlar Simet­rik dengede olduğu gibi asimetrik dengede de bir optik ağırlık merkezi vardır. Fakat bu merkez geometrik merkezden farklı bir konumdadır. Tamamıyla gözün estetik açıdan belirlediği bir merkezdir bu. Asimetride, büyük yazı küçük yazıyı, büyük görsel öğe küçük görsel öğeyi ezer ancak sayfada yine de bü­tünlük hakimdir.
Ben kendi tasarımlarımda resmi, ciddi bir imaj için simetriyi; dinamik, çağdaş bir imaj için asimetriyi tercih ederim, simetri de düzen ve kural, asi­metride rastlantı ve keyfilik bulurum. Simetrik tasarımı katı ve sınırlılığı, asimetri ise hayatı, eğlenceyi sembolize eder.

Simetriye dair bu söylediklerim hiçbir tasarım kesin bir kural niteliğinde değildir. Asla böyle algılanmamalıdır. Sizlerde gerektiği durumlarda optik dengelerle oynayarak tasarımlarınızla ilgi çekmeye çalışabilirsiniz. Ancak bu bilinçli bir seçim olması gerektiğini unutmayın.

 

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x