Üye Kayıt Üye Giriş

MySQL Komutları-1


MySQL Komutları-1

 

ADD_MONTHS(tarih,n) :

 Istenilen tarihe n ay ekler.

add_months:

İlk değerde verilen değere, ikinci değer kadar ay ekler.

sysdate 11/05/2008

add_months(sysdate,3)

add_months 15/09/2008

 

alandaki belirlenmiş değerlere eşit olanları getirmek (IN)

SELECT * FROM `ogrenciler` WHERE adi IN ('ahmet','mehmet')

 

ALL Sözcüğü

Örnek: Satış bölümünde çalışan ve mühendislik bölümündeki personelin hepsinden daha fazla maaş alan personeli listeleyiniz. Satış bölümü kodu 2 ve mühendislik bölümü kodu 1 olarak alınırsa;

Çözüm :

SELECT *FROM personelWHERE brüt > ALL (SELECT brüt FROM personelWHERE böl_no=1)AND böl_no=2 ;

 

AND ve OR kullanımı

SELECT * FROM student WHERE class='Four' AND mark >70

AND de her iki şarta uyanlar getirilir

SELECT * FROM student WHERE class='Four' OR mark >70

OR da her iki şarttan birine uyan getirilir

 

ANY / SOME Sözcüğü

Örnek: Satış bölümünde çalışan personelin herhangi birinden daha düşük maaş alan ve mühendislik bölümünde çalışan kişileri listeleyiniz.
Çözüm:

SELECT * FROM personelWHERE brüt < ANY( SELECT brütFROM personelWHERE böl_no =2) AND böl_no =1 ;
Bu çözümün eşdeğer ifadesi şöyledir :

SELECT * FROM personelWHERE brüt <( SELECT MAX (brüt)FROM personelWHERE böl_no =2) AND böl_no =1 ;
Burada satış bölümü kodu 2 ve mühendislik bölümü kodu ise 1 olarak kabul edilmiştir. İkinci çözüm ifadesinden de anlaşılacağı gibi içiçe SELECT ifadesinde içteki SELECT sorgulaması sonucun ; 2. Bölümde çalışan personelin içinde en yüksek maaş alan kişinin maaşı bulunmakta dıştaki SELECT ise mühendislik bölümünde bu maaştan düşük olan maaşa sahip kişiler listelenmektedir.

Buradaki düşünce tarzı şöyledir :
Mühendislik bölümünde çalışan ve satış bölümündeki en yüksek maaştan düşük maaş alan bir kişi satış bölümündeki herhangi bir maaştan düşük olma koşulunu sağlayacaktır. ANY sözcüğünün yerine tamamen eşdeğeri olan SOME sözcüğü de kullanılabilir.

 

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER