Üye Kayıt Üye Giriş

MYSQL Dersleri


MYSQL Dersleri

MySQL, altı milyondan fazla sistemde yüklü bulunan çoklu iş parçacıklı (multi-threaded), çok kullanıcılı (multi-user), hızlı ve sağlam (robust) bir veritabanı yönetim sistemidir. UNIX, OS/2 ve Windows platformları için ücretsiz dağıtılmakla birlikte ticari lisans kullanmak isteyenler için de ücretli bir lisans seçeneği de mevcuttur. Linux altında daha hızlı bir performans sergilemektedir. Kaynak kodu açık olan MySQL'in pek çok platform için çalıştırılabilir ikilik kod halindeki indirilebilir sürümleri de mevcuttur. Ayrıca ODBC sürücüleri de bulunduğu için birçok geliştirme platformunda rahatlıkla kullanılabilir. Geliştiricileri, 500'den fazlası 7 milyon kayıt içeren 10.000 tablodan oluşan kendi veritabanlarını (100 gigabyte civarında veri) MySQL'de tuttuklarını söylüyorlar. MySQL, tuttuğu tablolarla çok kullanıcılı sistemlerde söz konusu olan erişim hakları sorununu başarılı bir şekilde çözmektedir. MySQL'in 4.0 sürümü ile birlikte "transaction" desteği, 4.1 sürümüyle birlikte de alt sorgu desteği eklenmiştir. Ayrıca "veri tutarlılığını (referential integrity)" sağlama işinin programcıya bırakılması tercih edilmiştir, ancak bu bir dezavantaj olarak görülmeyebilir. Çünkü pek çok veritabanı programcısı VTYS'lerdeki veri tutarlılığı'nın esnek olmayan, zorlayıcı bir özellik olduğunu düşünmektedir.

- ADD_MONTHS
- add_months
- alandaki belirlenmiş değerlere eşit olanları getirmek (IN)
- ALL Sözcüğü
- AND ve OR kullanımı
- ANY / SOME Sözcüğü
- Atomik İşlem / Transaction
- BETWEEN iki değer arasında olanları getirmek
- Between komutu
- BETWEEN Komutu
- bir ay öncesine kadar yapılmış kayıtları getirmek
- bir gün öncesine kadar yapılmış kayıtları getirmek
- Birleştirme işleci
- Bütün Veri Tabanlarını GZIP Formatında Sıkıştırarak Yedeklemek
- Büyük boyutlu mysql veritabanını taşımak
- Call To Unsupported Or Undefined Function Mysql_connect() Hatası
- CEIL
- database'den bilgi alma
- database'e baglanma
- DECODE
- decode
- Delete Deyimi
- DISTINCT ifadesi
- DISTINCT tekrarlı kayıtlardan sadece bir tane getirmek
- Field Ekleme ve Silme
- FLOOR
- gelen kayıtlara satır numarası ile göstermek
- greatest
- GROUP BY ifadesi
- GROUP BY kayıtları gruplayarak adetlerini bulmak
- Grup Fonksiyonlan
- Grup sorgular ve maksimum değer atama
- HAVING gruplama sorgusuna şart koymak
- İki Tablodan Veri Almak
- IN komutu
- IN Komutu
- Indeksler
- INITCAP
- Insert Into Deyimi
- INSTR
- IS NULL işleci
- kullanacagimiz database'i seçme
- LAST_DAY
- least
- LENGTH
- LIKE alanın içinde aradığımız değeri olanları getirmek
- Like Komutu
- LIMIT istenilen kayıttan başlayarak istenilen miktar kadar kayıt getirmek
- LlKE Komutu
- LOWER
- lower ve upper
- LPAD
- ltrim ve rtrim
- MOD
- MONTHS_BETWEEN
- months_between
- MySQL Administrator
- Mysql db random veri almak
- MySQL güvenliği
- MySQL için Güvenlik Önerileri
- MySQL ile Veri Tabanı Yönetimi
- MySQL KURULUMU
- MySQL Log Dosyaları
- MySQL Programlama için Performans İpuçları
- MySQL Query Browser
- MySQL Sunucu için Performans İpuçları
- Mysql Tablo Karakter Seti Değiştirme
- Mysql Veri Türleri
- MySQL Veri Türleri
- MySQL'DE KULLANICILAR ve YETKİLENDİRME
- MySQL'in Yedeklenmesi
- NEXT_DAY
- NOT IN alandaki belirlenmiş değerlere eşit olmayanları getirmek
- NOT işleci
- ORDER BY ifadesi
- phpMyAdmin
- RAND rastgele kayıttan başlayarak istenilen miktar kadar kayıt getirmek
- Rastgele veri çekmek
- Replikasyon
- ROUND
- ROUND(TARİH)
- ROUND(tarih,'MONTH')
- ROUND(tarih,'YEAR')
- RPAD
- RTRIM
- Sorgu Cache'i (Query Cache)
- Sorguda birden fazla koşul kullanma AND (ve) ve OR (ya da) işleçleri
- SQL left join
- SUBSTR
- Tablo oluşturulurken kullanılan bazı alan türleri
- Tarih fonksiyonları
- TO_CHAR
- to_char
- TO_DATE
- TO_NUMBER
- TRANSLATE
- TRUNC
- TRUNC(tarih,'MONTH') TRUNC(tarih,'YEAR')
- Tüm Metinde Arama (Full-text Search)
- Tüm Tabloları optimize etmek
- UNION iki tablodaki aynı isimli alanları birleştirmek
- Update Deyimi
- UPPER
- Veri Nitelikleri
- Veri tabanından sistem tarihini de okumak
- Veritabaninda Resim veya Normal Dosyalari Saklamak
- Veritabanından kayıt silmek

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x